Skip to content

Museoliitto

13.1.2021

Suomen museoliitto tukee lakiesitysluonnosta tartuntalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Suomen museoliitto antoi tänään 13.1.2021 asiantuntijalausunnon hallituksen esityksestä laiksi tartuntalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Suomen museoliitto on tyytyväinen hallituksen lakiesitysluonnokseen, joka toteutuessaan määrittää aikaisempaa tarkemmin, millä ehdoilla museot matalan tartuntariskin kohteina voivat olla avoinna.

Suomen museoliiton näkemyksen mukaan on erittäin tärkeää, että tartuntalakiin ja sen tulkintoihin tehdään mahdollisimman nopeasti muutokset, jotka selkeyttävät museoiden asemaa ja mahdollisuutta näyttelyiden avoinnapitämiseen sekä niihin liittyvään asiakaspalveluun.

Suomen museoliitto on tyytyväinen lakiesitysluonnokseen, joka toteutuessaan määrittää aikaisempaa tarkemmin, millä ehdoilla museot matalan tartuntariskin kohteina voivat olla avoinna tai millä määräyksillä ne voidaan ääritilanteessa sulkea. Museoliitto myös tukee tavoitetta lain mahdollisimman nopeasta voimaan tulemisesta. 

”Voimaan tullessaan tartuntalaki enemmän rohkaisee museoita avaamaan ovensa kuin pitämään niitä suljettuina. Museot käytännössä jo täyttävät lakiehdotuksessa olevat avoinnapitämisen kriteerit”, toteaa pääsihteeri Kimmo Levä.

”Toki on myös niin, ettei mikään laki tai viranomaismääräys edellytä museoiden kiinni pitämistä tälläkään hetkellä.”

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tartuntatautilakia. Osa muutoksista on tarkoitettu olemaan voimassa covid-19-epidemiaan liittyen väliaikaisesti. Lakiesitysluonnoksen voi lukea kokonaisuudessaan Eduskunnan verkkosivuilta.

Suomen museoliiton asiantuntijalausunnon voi lukea kokonaisuudessaan Museoliiton verkkosivuilta

Lisätietoja: 
Pääsihteeri Kimmo Levä
kimmo.leva@museoliitto.fi
040 1662816

Voisit olla myös kiinnostunut näistä