Skip to content

Museoliitto

15.10.2010

Taideteostoimikunta Valtion taidemuseon yhteyteen

Hallitus esittää valtion taideteostoimikunnan siirtämistä Valtion taidemuseon yhteyteen. Lisäksi ehdotetaan taiteilijaprofessorin virkojen muuttamista valtion taitelija-apurahoiksi.

Hallituksen esityksen mukaan Taideteostoimikunta ja sen kaksi virkaa siirtyisivät määrärahoineen Taiteen keskustoimikunnasta Valtion taidemuseon yhteyteen. Valtion taideteostoimikunnan asema päättävänä elimenä on esityksen mukaan tarkoitus säilyttää. Toimikunta hankkii valtion omistukseen taideteoksia sekä hoitaa valtion taidekokoelmaa.

Hallitus antoi 14.10.2010 myös asetuksen, jossa toimikunnan kokoonpanoa supistetaan. Toimikunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuusi muuta jäsentä, kun heitä on nyt yhdeksän. Varajäsenistä luovutaan. Asetusta sovelletaan asetettaessa valtion taideteostoimikuntaa vuosille 2011-2013.

Ministeriön tulisi kuulla toimikunnan toiminnan kannalta keskeisiä tahoja ennen toimikunnan asettamista. Asetuksen mukaan toimikunnassa tulee olla edustettuna visuaalisen taiteen monipuolinen ja korkeatasoinen asiantuntemus. Lisäksi edustajia tulee olla valtion virastojen ja laitosten toimitilapalveluista vastaavasta valtion liikelaitoksesta sekä Valtion taidemuseosta.

Taiteilija-apurahalakia esityksessä ehdotetaan muutettavaksi niin, että nykyiset taiteilijaprofessorin virat muutettaisiin valtion taiteilija-apurahoiksi. Apurahakausi voisi olla enintään kymmenen vuotta ja apurahan saajat voisivat käyttää kauden ajan taiteilijaprofessorin nimikettä. Apuraha voitaisiin myöntää erittäin ansioituneille taiteenharjoittajille. Se olisi samansuuruinen ja verovapaa kuten muutkin valtion taiteilija-apurahat.

Taiteilijaprofessorien virkoja on nykyisin 11, joten Taiteen keskustoimikunnasta vähenisi 11 henkilötyövuotta. Esityksen mukaan säästyvillä varoilla voitaisiin perustaa 22 uutta pitkäaikaista apurahaa.

Valtioneuvoston yleisistunto 14.10.2010

Lue lisää

Voisit olla myös kiinnostunut näistä