Skip to content

Museoliitto

31.10.2011

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Museoviraston toimintamenoihin

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) on jättänyt eduskunnalle aloitteen Museoviraston toimintamenoihin kohdistuvien leikkausten kohtuullistamisesta.

Eduskunnalle

Valtion talousarvioehdotuksessa vuodelle 2012 esitetään Museoviraston toimintamenoihin 19,4 miljoonaa (momentti 29.80.04). Aikaisempaan verrattuna määräraha merkitsee 3 miljoonan euron säästöä vuodelle 2012.

Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyvistä viranomaistehtävistä kansallisella tasolla. Se johtaa ja kehittää maan yleistä museotointa, suojelee ja hoitaa kulttuuriperintöä ja kulttuuriympäristöä sekä tuottaa ja välittää alaa koskevaa tutkimustietoa. Kulttuuriperintökasvatuksella vahvistetaan kansalaisten osallisuutta kulttuuriperintöön. Vuonna 2011 käynnistynyt muutto uusiin toimitiloihin parantaa arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden saatavuutta ja toiminnan tuottavuutta.

Museoviraston vuoden 2012 toimintamenoihin kohdistuva 3 miljoonan euron leikkaus on kohtuuton tilanteessa, jossa Museoviraston kulut uusien toimitilojen vuoksi väistämättä kasvavat. Suuri osa vuokran lisäyksistä koskee Museoviraston uusia toimitiloja, joihin siirtymisestä on päätetty vuosia sitten ja joihin Museovirastolle on jo annettu valtuudet. Näitä ovat Kansallismuseon maanalaisten tilojen vuokra, johon Museovirasto on jo saanut eduskunnalta vuokravaltuudet (700 000), Kansallismuseon hallinnan siirron vuokravaltuus (1,8 miljoonaa) sekä Merimuseon vuokranlisäys (185 000 euroa), josta on sovittu valtion ja Kotkan kaupungin kanssa Merimuseon siirron yhteydessä. Toteutuessaan ja henkilöstöön kohdistettuna koko vuoden 2012 talousarvio merkitsee koko henkilökunnan lomauttamista vähintään 3 kuukauden ajaksi.

Esitän, että Museoviraston toimintamenoihin kohdistuva leikkaus kohtuullistetaan.

Edellä olevan perusteella ehdotan, että eduskunta ottaa valtion vuoden 2012 talousarvioon momentille 29.80.04 lisäyksenä 1 500 000 euroa Museoviraston toimintamenoihin.

Helsingissä 17. päivänä lokakuuta 2011

Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.)

Talousarvioaloite eduskunnan verkkosivuilla

Voisit olla myös kiinnostunut näistä