Skip to content

Museoliitto

16.5.2017

Tarinat peliin ESR-hanke käynnistyi

Suomen museoliitto on käynnistänyt hankkeen nimeltään Tarinat peliin – toimintamalli museosisältöjen tarinallistamiseen, tuotteistamiseen ja yhteistyöhön.  Hanke toteutetaan yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa, joka tuo hankkeeseen pelialan osaamista. Hanke kestää vuoden 2018 loppuun saakka ja sitä rahoitetaan Hämeen ELY-keskuksen myöntämänä Luovaa osaamista ESR-ohjelmasta.

Hankkeen tavoitteena on avata museoiden kulttuuriperintösisältöjä pelialan osaajien monipuoliseen käyttöön, jotta museoiden aineistoista voidaan kehittää kiinnostavia tarinoihin perustuvia pelillisiä digitaalisia sovelluksia. Tavoite saavutetaan lisäämällä museoalan ja pelialan ammattilaisten vuoropuhelua sekä tarjoamalla koulutusta sekä verkossa että lähiopetuksena. Samalla lisätään pelialan toimijoiden osaamista ja kiinnostusta rikkaan kulttuuriperintöaineiston käyttöä kohtaan. Museotoimijat saavat uutta tietoa ja osaamista liittyen museoympäristöjen pelillisiin ominaisuuksiin. 

Hankkeen toimenpiteet

  • Kartoitetaan museosisältöjen avaamisen, tarinallistamisen ja käytön edellytyksiä 
  • Koulutetaan museoalan toimijoita sisältöjen avaamisessa, tarinallistamisessa ja tuotteistamisessa ja järjestetään hyötypelipajoja yhdessä pelialan toimijoiden kanssa
  • Perehdytetään pelialan toimijoita museoalaan, museoiden kanssa toimimiseen ja museosisältöjen mahdollisuuksiin
  • Pilotoidaan museoiden ja koulujen kanssa toimintamalli museosisältöjen hyödyntämiseen virtuaalisissa peliympäristöissä. Pilotoinneissa hyödynnetään photogrammetry-menetelmää ja 3D-mallinnuksia
  • Järjestetään koulutusta sisällöntuotannossa, photogrammetry-menetelmässä ja 3D-mallinnuksessa  
  • Rakennetaan verkkoalusta sisältöjen jakamiseen ja selvitetään jakamiseen ja jatkokäyttöön liittyvät omistus- ja tekijänoikeuskysymykset
  • Hankkeen kokemuksiin perustuen kehitetään luovien alojen toimijoille suunnattu koulutuskokonaisuus, jossa sisältönä on digitaalisen kulttuuriperintöaineiston luova käyttö ja hyödyntäminen    

Hankkeesta tiedotetaan Museoliiton viestintäkanavien kautta, joten seuraa Museoliiton Facebookia, blogia, twitteriä ja uutiskirjettä!

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori, koulutussuunnittelija
Pauliina Kinanen 
pauliina.kinanen(a)museoliitto.fi
p. 040 354 2205

Euroopan unioni      Vipuvoimaa EU

Voisit olla myös kiinnostunut näistä