Skip to content

Museoliitto

14.11.2007

Tekijänoikeusasiat säilyvät opetusministeriössä ja teollisoikeudet työ- ja elinkeinoministeriössä

Hallituksen 13. marraskuuta tekemän päätöksen mukaan tekijän- ja teollisoikeuksien hallinto säilytetään ennallaan. Tekijänoikeusasioiden hallinnosta vastaa edelleen opetusministeriö ja teollisoikeuksien hallinnosta edelleen työ- ja elinkeinoministeriö. Samalla sovittiin, että tekijänoikeusasioiden valmistelua ja käsittelyä kehitetään valtionhallinnossa.

Tekijänoikeustoimikunnan roolia ja työtapoja päätettiin kehitetään nykyisen toimikunnan kauden päättyessä 31.12.2007. Toimikunnan kokoonpanossa otetaan tasapuolisesti huomioon tekijänoikeusasioiden laajentuminen kulttuurihallinnon ulkopuolelle. Toimikunnan tehtävänä on asettaa lainvalmistelun suuntaviivat. Lainvalmistelutyö tehdään kutakin hanketta varten opetusministeriön perustamassa työryhmässä, jossa on asianmukainen edustus eri tahoilta.

Toimikunta kutsuu koolle kerran vuodessa tekijänoikeusfoorumin, joka toimii keskustelu- ja tietojenvaihtofoorumina. Sinne kutsutaan muun muassa tekijänoikeuden haltijoita (sekä tekijät että oikeuksien haltijoina olevat yritykset), käyttävää teollisuutta, viestintäalan yrityksiä ja kuluttajanäkökulman edustajia. Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien kysymysten koordinointia varten asetetaan ministerityöryhmä.

Suomen museoliitto katosi omassa lausunnossaan, että kulttuuria, taide- ja kulttuuriperintöä koskevien tekijänoikeuskysymysten säilyttäminen opetusministerissä on tarkoituksenmukaisinta.

Valtioneuvosto

Voisit olla myös kiinnostunut näistä