Skip to content

Museoliitto

14.12.2011

Turun kaupungin kulttuurilautakunta: Museo ei voi olla maksuton

Ilmaiset museokäynnit edellyttäisivät huomattavaa lisärahoitusta kaupungilta, todetaan Turun museokeskuksen vastauksessa kulttuurilautakunnassa esillä olleeseen aloitteeseen. Sisäänpääsymaksut muodostavat ison osan museokeskuksen tuloista, eikä niistä voida luopua.

Turun kaupunginvaltuutettu Annika Lapintie on tehnyt valtuustoaloitteen maksuttomuuden kokeilemiseksi yhdessä tai useammassa Turun kaupungin museossa sekä sen selvittämiseksi, mitkä ovat mahdollisuudet kaikkien kaupungin museoiden maksuttomuuteen. Aloitteessa viitattiin siihen, että maksuttomuus madaltaa uusien käyttäjäryhmien saamista museoihin, ja että maksuttomuus voi joissain tapauksissa olla taloudellisesti kannattavaa sikäli, että se alentaa lipunmyynnistä aiheutuvia henkilöstökuluja ja lisää museokauppojen ja kahviloiden myyntiä.

Turun museokeskus hallinnoi kuutta keskenään erilaista museota. Museokeskuksessa ollaan museokohtaisesti selvitetty vapaan sisäänpääsyn mahdollisia vaikutuksia.

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että harvassa museossa vapaa sisäänpääsy vaikuttaa suoranaisesti henkilöstökuluihin. Museoesineiden ja taideteosten turvallisuuden takia museot tarvitsevat näyttelytiloihin henkilökuntaa valvontatehtäviin, ja monissa tapauksissa näitä tehtäviä hoitavat kassahenkilöt. Myöskään museokauppatoiminnan osalta vapaan sisäänpääsyn ei voida olettaa tuovan sellaista ylimääräistä lisätuloa, joka kompensoisi saamatta jääviä pääsymaksutuloja.

Turun museokeskuksen kaikissa museoissa kahvilatoiminta on ulkoistettu ulkopuolisille yrittäjille, eikä vapaan sisäänpääsyn seurauksena tapahtuvalla kahviloiden mahdollisesti lisääntyvällä myynnillä niin ollen ole suoraa vaikutusta museokeskuksen talouteen.

On oletettavaa, että vapaa sisäänpääsy lisäisi museoiden houkuttelevuutta erilaisten uusien kohderyhmien näkökulmasta ja näkyisi kasvavina kävijämäärinä. Vapaa sisäänpääsy olisi myös Turun museokeskuksen intresseissä, mutta se vaatisi lisämäärärahan myöntämistä, jotta museokeskus pysyisi nettobudjetissaan. Menetettyjen pääsymaksutulojen lisäksi pitäisi ottaa huomioon, että lisääntyvistä kävijöistä aiheutuu myös lisäkuluja, jotka kohdentuvat mm. siivoukseen sekä erilaisiin asiakaskäytössä oleviin tavaraeriin.

Turun museokeskus on tehnyt vuoden 2012 pääsymaksuhinnastoonsa muutoksia siten, että Kuralan Kylämäkeen on kaikille vapaa sisäänpääsy. Wäinö Aaltosen museon osalta lasten ilmaisen sisäänpääsyn rajaa on nostettu 12 ikävuoteen. Edelleen jatketaan käytäntöä, jonka mukaan kaikki turkulaiset päiväkotiryhmät sekä koululuokat ovat ilmaiskävijöitä. Museokeskuksen kaikkia museokohteita käsittävää vapaata sisäänpääsyä ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa ilman museokeskukselle myönnettävää lisärahoitusta, joka kompensoi saamatta jääviä pääsymaksutuloja.

Vastauksen aloitteeseen laativat intendentti Joanna Kurth, vs. museotoimenjohtaja Olli Immonen.

Lue Museokeskuksen vastaus aloitteeseen kokonaisuudessaan Turun kaupungin verkkosivuilla.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä