Skip to content

Museoliitto

29.2.2012

Työryhmä laatimaan Suomen ensimmäistä kulttuuriympäristöstrategiaa

Ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat asettaneet työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus valtioneuvoston kulttuuriympäristöstrategiaksi. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomessa laaditaan valtakunnallinen kulttuuriympäristöstrategia.

Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan rakennettua ympäristöä, maisemaa, kiinteitä muinaisjäännöksiä sekä perinnemaisemia. Työryhmän tehtävänä on laatia hallitusohjelman mukaisesti kulttuuriympäristöstrategia, joka luo edellytykset kokonaisvaltaiselle kulttuuriympäristöpolitiikalle, jossa otetaan huomioon kaikki kulttuuriympäristöön sisältyvät elementit, vahvistetaan kulttuuriympäristönarvoa ja suojelua sekä siihen liittyvien muutosten ja riskien hallintaa. Hyvin hoidettu ja elinvoimainen kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia jasillä on tärkeä merkitys elinkeinotoimintojen kehittämisessä ja viihtyisän asuinympäristön luomisessa.

Vastuu kulttuuriympäristöstä jakautuu usean ministeriön hallinnonalalle, useille viranomaistahoille sekä muille toimijoille. Työryhmän puheenjohtajana toimii rakennusneuvos Matti Vatilo ympäristöministeriöstä. Lisäksi työryhmätulee kuulemaan laajasti eri toimijoita ja asiantuntijoita muun muassa seminaarien ja sidosryhmätilaisuuksien kautta.

Työryhmän toimikausi päättyy 30.5.2013.

Lisätietoja: http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2012/02/kulttuuriymparistostrategia_tyoryhma.html?lang=fi
 

Voisit olla myös kiinnostunut näistä