Skip to content

Museoliitto

5.2.2014

Työsuojelurahaston hanke-esittelyt: taiteesta työhyvinvointia

Nykytaidetta vanhuspalvelun kotihoidon työntekijöille, improvisaatioteatterikoulutusta organisaation kehittäjille ja työelämätutkimukseen pohjautuva teatteriesitys. Miten taidetta voidaan hyödyntää työhyvinvoinnin lisäämisessä?

Työsuojelurahaston järjestämässä Tutkimus tutuksi: Ars et Labor – Taide työyhteisön voimavaraksi -tilaisuudessa esiteltiin Työsuojelurahaston tukemia hankkeita, joissa taiteella on puhallettu uutta energiaa työyhteisöön. Hankkeiden tavoitteena on ollut tuoda taide osaksi työyhteisöä ’takaoven’ kautta. Mukana oli myös museoalan hanke.

Taide jää mieleen -hanke tarjosi Turun kaupungin vanhuspalvelun kotihoidon työntekijöille virkistäviä kokemuksia, vaihtelua arkeen ja säännöllisiä tapaamisia nykytaiteen kanssa. Aboa Vetus & Ars Nova -museon kanssa toteutetun hankkeen tavoitteena oli lisätä yhteisöllisyyttä, osallisuutta, luovuutta ja työssä viihtymistä. Kotihoidon työntekijät vierailivat museossa kerran kuukaudessa. Museokäyntien yhteydessä osallistuttiin työpajoihin ja taiteilijatapaamisiin, tutustuttiin vaihtuviin näyttelyihin sekä rakennettiin oma näyttely.

Improvisoi!-hankkeessa kyseenalaistettiin malli, jossa konsultit kehittävät organisaatioita ulkoapäin. VTT:n ja Stella Polariksen lähestymistapana oli luoda edellytykset ja konteksti organisaation omalle oppimiselle sekä kehitykselle improvisaatioteatteriin perustuvaa vuorovaikutusta tehostamalla.

Teatteri Siperian TIIMI-esitykselle Työsuojelurahasto myönsi käsikirjoitustukea. Käsikirjoituksen pohjana käytettiin muun muassa työhyvinvointiin liittyviä tutkimuksia ja yritysten henkilöstön työelämäkokemuksiin liittyviä haastatteluja. Edelleen ohjelmistossa oleva teatteriesitys käsittelee muun muassa työhyvinvointia, ylitöitä, pätkätöitä, työttömyyden häpeää ja selviytymistä sekä vapaaehtoistyötä. Erään teatterikriitikon mukaan ’esitys toimi paremmin kuin tunti työpsykologin vastaanotolla’.

Lisätietoja Työsuojelurahastosta: http://www.tsr.fi/

Voisit olla myös kiinnostunut näistä