Skip to content

Museoliitto

1.2.2012

Uudet jäsenluokat ja jäsenmaksut

Suomen museoliiton uudet säännöt hyväksyttiin vuoden 2011 vuosikokouksessa Turussa. Sääntöuudistuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista oli jäsenluokkakäytännön selkiyttäminen. Lisäksi jäsenmaksuihin haluttiin tasapuolisuutta siten, että isoimmat jäsenyhteisöt ja museot maksavat pieniä yhteisöjä korkeammat maksut.

Jäsenyhteisön koon mittariksi valittiin Museoviraston Museotilastossa ilmoitettu palkkasumma. Jos tietoja ei ole Museotilastossa, palkkasummasta on lähetetty tiedustelu jäsenmuseolle. Aikaisemmin jäsenluokka perustui Suomen museoliiton hallituksen arviointiin museon merkittävyydestä.

Suomen museoliiton jäseniä ovat liittojäsenet, kannattavat jäsenet ja kunniajäsenet. Liittojäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa toimiva, museotoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö. Liittojäsenistö jakaantuu siten, että suurimmat kuuluvat I liittojäsenluokkaan ja pienimmät III liittojäsenluokkaan. Uudistus muutti noin 50 museon jäsenluokkaa. Ensimmäisen kerran uusien sääntöjen ja jäsenluokkien mukainen vuosikokous pidetään Museopäivien yhteydessä Joensuussa 10.5.2012.

Vuoden 2012 jäsenmaksu lasketaan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti siten, että maksu on 0,25 % vuoden 2010 palkkasummasta. I luokassa jäsenmaksu on 1 000-2 000 euroa, II luokassa 500-999 euroa ja III luokassa 300-499 euroa. Kannattavien yhteisöjen jäsenmaksu on 200 euroa ja kannattavien henkilöiden jäsenmaksu 60 euroa. Uusien sääntöjen mukaiset jäsenmaksut laskutetaan helmikuun aikana.

Suomen museoliiton säännöt on luettavissa kotisivuillamme osoitteessa www.museoliitto.fi. Lisätietoja sääntöuudistuksesta antaa pääsihteeri Kimmo Levä (kimmo.leva@museoliitto.fi, 040 166 2816). Yksittäisiin jäsenluokkien muutoksiin tai jäsenmaksuihin liittyviin kysymyksiin vastataan sähköpostitse osoitteesta museoliitto@museoliitto.fi.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä