Skip to content

Museoliitto

12.6.2014

Uusi kulttuurimatkailustrategia julkaistu

Matkailun edistämiskeskus on toimittanut kulttuurimatkailun kehittämisstrategian, joka ulottuu vuoteen 2018. Sen laatimiseen on osallistunut laaja asiantuntijapiiri sekä kulttuurin että matkailun sektoreilta.

Strategia luo suuntaviivat kulttuurimatkailun kehittämiselle niin valtakunnan kuin aluetasolla. Strategia on voimassa vuoteen 2018 saakka. Strategia keskittyy vapaa-ajan matkailuun. Varsinaisen strategiatekstin lisäksi strategiasta on tehty lyhyt esitys, jonka avulla strategian pääkohdat on helppo hahmottaa. Esitystä voi vapaasti hyödyntää ja levittää omissa sidosryhmissä.

Startegiassa kulttuurimatkailun haasteita ja heikkouksia mainitaam alan toimijoiden vähäinen yhteistyö ja markkinointi ja sekä välittäjäportaan puuttuminen. Vahvuuksia ja mahdollisuuksia ovat kohderyhmän kiinnostus suomalaiseen elämäntapaan ja ruokakulttuuriin sekä aktiivinen design-kenttä. Luovan talouden laaja toimikenttä luo pohjan tuoteinnovaatioille. Mahdollisuuksia tarjoavat myös aineettoman kulttuuriperinnön kasvava tärkeys ja kiinnostus designiin. Yli toimialarajojen ulottuva yhteistyö luo mahdollisuuksia myös matkailutuotteiden kehittämiselle.

Strategian päätavoite on lisätä matkailutuloa kulttuurin elementtejä hyödyntäen. Tilastoinnin kehittäminen, kulttuuri-sisältöjen kaupallistaminen matkailun tarpeisiin sopiviksi, kulttuurisisältöjen esiintuominen markkinointiviestinnässä ja kulttuurisisältöjen vahvistuminen Suomen matkailubrändissä ovat esimerkkejä osatavoitteista.

Strategian pääkohderyhmää ovat modernit humanistit Euroopassa, Kiinassa ja Japanissa, venäläinen 25-55-vuotias keskiluokka sekä kotimaan matkailijat.

Lue lisää: http://www.mek.fi/studies/kulttuurimatkailun-kehittamisstrategia-2014-2018/

Voisit olla myös kiinnostunut näistä