Skip to content

Museoliitto

3.3.2014

Uusi tutkimus: Hyvinvointia kulttuuri- ja liikuntapalveluista

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut koetaan tärkeiksi, ne ovat haluttuja ja niitä käytetään runsaasti. Palvelujen arvioidaan ylläpitävän ja edistävän kansalaisten kaikinpuolista hyvinvointia ja ehkäisevän sosiaalisia ongelmia. Niiden keskittäminen, rajalliset käyttöajat sekä hintojen korotukset heikentävät kuitenkin palvelujen laajapohjaista käyttöä, todetaan Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa, jonka rahoitti Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluista ei olla valmiita maksamaan nykyistä enempää. Palvelujen maksullistaminen olisi omiaan jakamaan kansaa vähän kulttuuria harrastaviin ja niukasti liikkuviin. Lisäksi palveluja toivotaan saatavan läheltä omaa asuinpaikkaa.

Kirjastot ja lähiliikuntapaikat ovat lapsiperheille ja pienituloisille tärkeitä, mutta muut kulttuuri- ja liikuntapalvelut tavoittavat heidät huonosti. Palveluiden sisältöön ja laatuun sekä etenkin kulttuuripalveluiden kattavuuteen ovat kaikkein tyytymättömimpiä alle 40-vuotiaat. Aktiivisimmin niitä käyttävät korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset yli 55-vuotiaat.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut halutaan säilyttää kunnallisina, ja palveluiden yksityistämiseen sekä leikkauksiin suhtaudutaan hyvin kielteisesti. Yhdistysten ja seurojen roolin kasvattaminen ja yhteisten palvelutarjonnan verkostojen luominen nähdään mahdolliseksi.

Tutkimus on tehty Jyväskylän yliopistossa kulttuuripolitiikan professori Anita Kankaan ja liikuntasosiologian professori Hannu Itkosen johdolla. Tutkijoina toimivat Sakarias Sokka, Pertti Malinen ja Petteri Räsänen.

Julkaisussa käytetyt tutkimusaineistot koostuvat sosiaalisen median kautta levitetyn kyselylomakkeen 675 vastaajasta, jotka edustavat aktiivisesti kulttuuria ja liikuntaa harrastavia kuntalaisia. Lisäksi Jämsässä haastateltiin 167 tapaustutkimuksen vastaajaa. Koko tutkimuksen voit lukea täältä.

Lisätietoja: http://www.kaks.fi/node/7003

Voisit olla myös kiinnostunut näistä