Skip to content

Museoliitto

20.1.2014

Uusia museoita tekijänoikeuden rajoituksen piiriin

Valtioneuvostossa on hyväksytty tekijänoikeusasetuksen muutos, jolla tekijänoikeuden rajoitus laajennettiin kattamaan myös yliopistojen museot, valtionosuuden edellytykset täyttävät museot sekä uusi Kansallisgalleria.

Valtioneuvoston asetuksella tekijänoikeusasetuksen muuttamisesta (1036/2005) on säädetty niistä arkistoista, kirjastoista ja museoista, joilla on tekijänoikeuslain 16, 16 a ja 16 d §:n säännösten mukaisesti oikeus valmistaa kokoelmissaan olevista teoksista kappaleita sekä välittää teoksia yleisölle tai muulla tavalla saattaa niitä yleisön saataville.

Tekijänoikeusasetuksen 1-4 §:ään tehtiin seuraavat muutokset

1) asetuksen 2 §:n täydentäminen lisäämällä luetteloon sellaiset tieteelliset kirjastot, joiden toiminta merkittäviltä osin rahoitetaan valtionavustuksella

2) asetuksen 3 §:n täydentäminen lisäämällä luetteloon Kansallisgalleria, yliopistojen museot sekä museolaissa säädetyn valtionosuuden saamisen edellytykset täyttävät museot

3) muista lainsäädännön muutoksista johtuvat tekniset korjaukset pykälissä oleviin lakiviittauksiin ja laitosten nimiin.

Muutokset tulivat voimaan 1.1.2014. Asetus (1081/2013) on luettavissa osoitteessa: http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/

Voisit olla myös kiinnostunut näistä