Skip to content

Museoliitto

5.10.2011

Valtakunnallisen kävijätutkimuksen toinen tutkimusviikko

Museoiden Valtakunnallisella kävijätutkimuksella kartoitetaan miten museoiden yleisörakenne jakautuu, millainen on nykyinen museokävijä. Tarkoitus on kartoittaa myös niitä motiiveja, joiden pohjalta ihmiset tekevät ratkaisuja mennä museoon tai jättää menemättä. Kävijätutkimuksen toinen tutkimusviikko järjestetään 17.-23.10.

Tavoitteena on, että kussakin kävijätutkimukseen osallistuvassa museossa kerätään viikon aikana 100 kävijän vastaukset. Mikäli kävijämäärä jää alle sadan, palautetaan kaikki saadut lomakkeet. Vastaajat valitaan siten, että he edustavat mahdollisuuksien mukaan keskimääräistä kävijäkuntaa.

Otantaan olisi hyvä saada eri ikäisiä naisia ja miehiä siten, että ikä- ja sukupuolijakaumat vastaavat tutkimusajankohdan jakaumaa. Erikielisiä lomakkeita annetaan vastattavaksi siinä suhteessa kun ne edustavat kävijöitä kyseisellä tutkimusviikolla.

Lomakkeet on postitettu tutkimukseen osallistuville museoille kesän tutkimusviikon yhteydessä. Kyselyssä on käytettävä alkuperäisiä lomakkeita, koska optinen tallennus ei tunnista itse kopioituja. Lukija ei myöskään tunnista lyijykynää, joten vastaajien käyttöön on annettava kuulakärkikyniä.

Valtakunnallisen kävijätutkimuksen ensimmäisen tutkimusviikon vastaukset ovat parhaillaan tilastoitavina Adecco Datasetissä. Vastauksia saatiin yli 7000.

Vastauksista tilastoidaan vastanneiden kielijakaumat: suomi, ruotsi, englanti ja venäjä. Kaikkien kysymysten jakaumat, jakaumat sukupuolen mukaan sekä ikäryhmien mukaan. Lisäksi tarkastellaan eroavatko eri museoissa käyvät henkilöt toisistaan. Onko taidemuseon kävijä erilainen kuin kulttuurihistoriallisen tai erikoismuseon?

Täytetyt lomakkeet palautetaan tutkimusviikon jälkeen Suomen museoliiton toimistoon osoitteella Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki.

Hyvää tutkimusviikkoa!

Lisätietoja: projektisuunnittelija Eeva-Liisa Taivassalo

Voisit olla myös kiinnostunut näistä