Skip to content

Museoliitto

19.8.2019

Valtion rahoitus museoalalle kasvaa budjettiesityksessä

Valtiovarainministeriön 16.8.2019 julkaisemassa talousarviossa esitetään uuden valtionosuusjärjestelmän mukaiset henkilötyövuosien määrät, keskimääräiset yksikköhinnat, henkilötyövuosimäärä alueelliseen tehtäviin sekä museoiden valtakunnallisiin tehtäviin suunnattu rahoitus. Kokonaisuutena esityksen mukaan valtion rahoituksen kasvu museoalalle on noin 6 miljoonaa euroa. Myös valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä henkilötyövuosien määrä kasvaa.

Budjettiesityksen mukaan valtion museoalalle suuntaama rahoitus kasvaa noin 6 miljoonaa euroa. Yhteensä talousarvioesityksessä museoiden valtionosuuksiin on varattu 46 miljoonaa euroa, mikä on 10 miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna.

Edellä mainittuun 10 miljoonaan euroon sisältyy museoiden valtionosuusuudistukseen tarkoitettu lisärahoitus, 4 miljoonaa euroa sekä kustannustason muutos, noin miljoona euroa. Lisärahoitusta kohdennetaan muun muassa alueellisen toiminnan kehittämiseen. Lisäksi summaan on laskettu 2,7 prosentin indeksikorotus sekä kilpailukykysopimuksesta aiheutuva palautus. Summaan kuuluu myös teknisenä muutoksena valtakunnallisten erikoismuseoiden avustusten (4,4 miljoonaa euroa) siirto osaksi valtionosuuksia. 

Valtakunnallisiin tehtäviin esitetään enintään 5,8 miljoonan euron harkinnanvaraista lisärahoitusta. Summa vastaa suurin piirtein nykyisten erikoismuseoiden valtiolta saamaa rahoitusta eli 10 prosentilla korotettua yksikköhintaa sekä harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia.

”On hienoa huomata, että museoihin kohdistuva lisääntynyt kiinnostus on huomattu myös valtionhallinnossa. Museoalalle tarkoitettu lisärahoitus mahdollistaa laadukkaan toiminnan ylläpitoa ja kehittämistä”, Museoliiton pääsihteeri Leena Tokila kommentoi budjettiesitystä.  

Valtionosuuksien henkilötyövuodet 

Budjettiesityksen mukaan valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä henkilötyövuosien määrä kasvaa 1 250 henkilötyövuoteen ensi vuonna. Lisäystä aiempaan on 67 henkilötyövuotta. Tähän määrään sisältyvät museoiden alueellisiin tehtäviin liittyvät henkilötyövuodet, joita esityksen mukaan voi olla korkeintaan 170.

Vuonna 2020 museon ylläpitäjälle maksettava arvonlisäveroton valtionosuus on keskimäärin 26 649 euroa. Valtionosuuden laskennallisena perusteena oleva keskimääräinen yksikköhinta nousee 72 023 euroon (arvonlisäveroton) kustannustason tarkistuksen vuoksi. Kuluvana vuonna keskimääräinen yksikköhinta on 67 543 euroa (arvonlisäveroton). Alueelliseen toimintaan suunnatun henkilötyövuoden valtionosuutta maksetaan 85 % yksikköhinnasta vuodesta 2020 alkaen.  

”Odotamme kiinnostuksella lokakuussa saapuvia uutta valtionosuusjärjestelmää koskevia päätöksiä, sillä niillä on suuri merkitys museoiden koko maan kattavan verkoston kehittämisessä”, Leena Tokila kommentoi. 

Lisätietoja

Leena Tokila
pääsihteeri
Suomen museoliitto
puh. 040 534 6232
leena.tokila@museoliitto.fi 

Voisit olla myös kiinnostunut näistä