Skip to content

Museoliitto

22.11.2007

Veikkausvoittovarojen kohdennus entiselleen

Suomen museoliiton ja muiden veikkausvoittovarojen edunsaajien edunvalvonta tuotti tuloksia. Hallitus muutti esitystään varojen kohdentamisesta.

Hallitus on muuttanut aiempaa esitystään veikkausvoittovarojen kohdentamisesta. Siinä joitakin valtion taidelaitoksen toimitilavuokria ja Kansallisteatterin peruskorjauksen lainarahoitusta oli siirretty rahoitettavaksi veikkausvoittovaroista. Nyt nämä kustannukset palautuvat kokonaisuudessaan yleisten budjettivarojen puolelle rahoitettaviksi vaalikauden loppuun. Samalla hallitus korottaa edunsaajille vuonna 2008 maksettavia veikkausvoittovaroja 10,1 miljoonalla eurolla verrattuna edelliseen esitykseen. Tämä tarkoittaa, että panostukset kulttuuriin, urheiluun ja nuorisotyöhön kasvavat merkittävästi ensi vuonna.

Museoille lisärahaa ei ole tulossa vaan kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin esittää sitä muun muassa lasten ja nuorten liikuntaan, terveysliikuntaan, huippu-urheiluun, dopinginvastaiseen työhön, liikuntapaikkarakentamiseen ja liikunnan kansalaisjärjestötoimintaan. Kulttuuripuolella Wallin asettaa etusijalle erityisesti näyttämötaiteen, säveltaiteen, tanssitaiteen, alueellisen taidetoiminnan sekä kotimaisen elokuvatuotannon.

Esityksellään hallitus varmistaa, että veikkausvoittovarat käytetään juuri siihen, mihin ne on tarkoitettu, niin sanotun jakosuhdelain mukaisesti. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle perjantaina 23.11.

Suomen Museoliitto vetosi lokakuussa yhdessä muiden edunsaajien kanssa eduskuntaryhmiin veikkausvoittovarojen kasvun kohdentamisesta ns. jakosuhdelain mukaisesti.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä