Skip to content

Museoliitto

18.12.2012

Vuoden 2013 koulutusohjelma julkaistu

Suomen museoliitto tuottaa museoiden kehittämistarpeisiin korkeatasoista ja monipuolista täydennyskoulutusta eri ammattiryhmille.

Suositut Museologian perusopinnot (25 op) ovat edelleen koulutusohjelmassa. Opinnot alkavat tammikuussa ja päättyvät joulukuussa. Kevään kurssi on laajuudeltaan 10 op ja syksyn 15 op. Ilmoittautuminen kevään kurssille on avoinna.

Koulutusohjelma tukee museoiden uusien palveluiden kehittämistä, esimerkkeinä museoiden palvelujen tuotteistamiskoulutus kesäkuussa sekä sosiaalisen median käytännön työpajat keväällä. Syksyn avoin data -koulutuksessa opitaan, mitä avoin data, avoin tieto, avoin sisältö ja avoimet palvelut tarkoittavat museoissa.

Kevään hankerahoituskoulutus tukee uudenlaisten rahoitusmahdollisuuksien löytämistä ja hyödyntämistä.

Ajankohtaispäivät keväällä ja syksyllä tarjoavat ajankohtaisimman tiedon meneillään olevista alan tärkeistä hankkeista ja kehittämisen suunnista. Keväällä perehdytään erityisesti siihen, miten voimme vaikuttaa aktiivisesti paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen päätöksentekoon ja tuoda museoalan ääntä vahvasti esiin.

Museoiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta tarkastellaan museoiden hyvinvointipalveluiden kehittämisen näkökulmasta maaliskuun seminaarissa, jonka järjestää Aboa Vetus & Ars Nova -museo yhteistyössä Suomen museoliiton ja Turun yliopiston museologian oppiaineen kanssa.

Valtakunnallisilla museopäivillä teemana on museoiden kokoelmatyö ja siihen liittyvät käytännön kehittämistarpeet ja eettiset kysymykset. Museopäivät ja Museoliiton 90. vuosikokous järjestetään Kouvolassa yhteistyössä Kouvolan museoiden kanssa.

Syksyn koulutustarjonnassa on mm. seminaari mentoroinnista osaamisen kehittämisen menetelmänä. Seminaari toimii myös aloituksena Museoliiton mentoirointipalveluille.

Näyttelycafé Suomen luontokeskus Haltiassa perehdyttää osallistujat näyttelyiden suunnitteluun ja toteuttamiseen erityisesti moniaistisen näyttelyn luomisessa sekä näyttelyjen vuorovaikutteisuudessa.

Kokoelmapolitiikkakoulutus tarjoaa työkalut museon kokoelmapolitiikan tekemiseen. Koulutuksessa aloitetaan oman museon kokoelmapolitiikan kirjoittaminen uutta kokoelmapolitiikan muistilistaa käyttäen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Museo 2015 -hankkeen kanssa.

Museolehtoripäivät järjestetään marraskuussa Jyväskylässä yhteistyössä Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry:n kanssa.

Museoalan johtajakoulutusohjelma jatkuu vuoden 2013 ajan ja päättyy 2014. Sisällössä painotetaan museoiden oman rahoituksen kehittämistä.

Ammatillisen osaamisen syventäminen koulutuspolulla

Juhlavuoden uutuutena aloittaa viestinnän koulutuspolku. Koulutuspolku on museoalan työntekijän ammattitaitoa syventävä kokonaisuus, jonka suorittamisesta saa erillisen todistuksen. Koulutuspolku tarjoaa ratkaisun sekä yksittäisen henkilön että organisaation osaamisen kehittämisen tarpeisiin.

Koulutuspolku muodostaa kokonaisuuden, joka parantaa henkilön valmiuksia toimia nykyisessä tehtävässä tai organisaation tarpeen mukaan mahdollistaa siirtymisen vaativampiin tehtäviin, jossa tarvitaan uusia tietoja ja taitoja.

Koulutuspolku tarjoaa paketin, joka muodostuu erillisistä moduuleista. Viestinnän koulutuspolun muodostaa viisi moduulia, joista ensimmäinen on huhtikuussa 2013 ja viimeinen huhtikuussa 2014. Moduulit toimivat myös yksittäisinä koulutustilaisuuksina, joihin on myös muiden kuin koulutuspolun opiskelijoiden mahdollista osallistua. Kaksi moduuleista on viestintätaitojen työpajoja.

Viestinnän koulutuspolku on ensimmäinen toteutettava koulutuspolku. Myöhemmin toteutetaan tallennuksen ja dokumentoinnin, talouden ja hallinnon sekä yleisötyön koulutuspolut.

Lisätietoja ja koulutuskalenteri: http://www.museoliitto.fi/koulutus

Voisit olla myös kiinnostunut näistä