Skip to content

Museoliitto

9.5.2011

Yleisötyön johtaminen -täydennyskoulutus

Taide- ja kulttuurialan työtehtävissä toimiville ammattilaisille järjestetään mahdollisuus suorittaa työn ohessa oppisopimustyyppisenä täydennyskoulutuksena yleisöyhteistyön johtamisen erikoistumisohjelma. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoitus taidealojen korkea-asteen oppisopimuskoulutusmallin pilotoimiseen. Ohjelma käynnistyy loppuvuodesta 2011.

Koulutus on täydennyskoulutusta korkea-asteen tutkinnon jo suorittaneille. Koulutus on laajuudeltaan 30 op, ja se on osallistujille maksuton. Ohjelma on valtakunnallinen pilottikoulutus, ja se kestää yhden vuoden. Ohjelman toteutuspaikkana ovat suomalaiset taidelaitokset ja uusi Musiikkitalo. Haku tapahtuu syksyllä 2011.

Suomen taidekorkeakoulut kehittävät tällä hetkellä hankkeessa ’Taidealojen erityispätevyyspaletti’ uudenlaista työssä oppimiseen perustuvaa täydennyskoulutusmallia. Hanke selvittää parhaillaan, mitä erityispätevyyksiä eri taidealojen ammateissa tarvitaan tulevien kymmenen vuoden aikana. Lopputuloksena syntyy valtakunnallinen oppisopimuskoulutusmalli, jota pilotoidaan ’Yleisöyhteistyön johtamisen erikoistumisohjelman’ muodossa. Sibelius-Akatemia koordinoi koulutusta.

Kyseessä on korkea-asteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutusohjelma, jonka tavoitteena on työelämälähtöinen osaaminen. Asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen tapahtuvat kiinteässä vuorovaikutuksessa työelämän, osallistujan itsensä sekä yliopistojen kesken. Ohjelmassa yhdistyvät olemassa olevan osaamisen tunnustaminen, tutkiva opiskelu sekä myös oman toiminnan/työnantajaorganisaation toiminnan kehittäminen.

Ohjelman tavoitteena on kehittää laaja-alaisesti yleisötyön kokonaisvaltaiseen johtamiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen, tuottamiseen, markkinointiin sekä pedagogiseen kehitystyöhön liittyviä kompetensseja.

Suomen museoliitto on mukana erikoistumisohjelman ohjausryhmässä.

Lisätietoja: Mia Turunen, p. 040 710 4366

Voisit olla myös kiinnostunut näistä