Skip to content

Museoliitto

15.6.2023

Energiatuki vastaa kriisistä kärsivien museoiden tarpeisiin

Nainen katsoo maalausta taidenäyttelyssä.

Kuva Pauline Loroy / Unsplash

Opetus- ja kulttuuriministerin avaama energiatuki kasvaneisiin kustannuksiin tulee monelle, etenkin yksityiselle ammatilliselle museoille, suureen tarpeeseen. Museoliiton kysely paljastaa, että energiakriisillä on ollut paikoin vakavia vaikutuksia museoiden toimintaan.

Museoliitto on kartoittanut ja seúrannut energiakriisin vaikutuksia museoihin etenkin kyselyiden avulla. Syyskuussa tehty kysely osoitti, että tunnelma museoissa oli vielä odottava, eivätkä kustannukset olleet vielä lähteneet kovaan kasvuun.

Tammi-helmikuussa toteutetussa kyselyssä museoiden vastaukset kertoivat jo merkittävästi nousseista kuluista. Kyselyyn vastasi 22 museotoimijaa, jotka ylläpitävät yli 30 museokohdetta. Vastaajista 77 prosenttia kertoi kasvaneista sähkökustannuksista, ja lisäksi useat vastaajat mainitsivat nousseet kaukolämpökustannukset.

Energiakulujen kasvu vaihteli kohteittain. Usea vastaaja kertoi kulujen kolmin- tai nelinkertaistumisesta. Muutama vastaaja kertoi sähkökustannusten nousseen yli 300 prosenttia huolimatta siitä, että sähköä oli jo säästetty monin tavoin. Tyypillisin energian säästämiseksi tehty toimenpide oli lämpötilan laskeminen tiloissa, joissa se oli kokoelmia vaarantamatta mahdollista. Neljännes vastaajista kertoi, että säästöt olivat vaikuttaneet aukioloaikoihin ja museon toimintaan. Henkilöstökuluista oli jouduttu leikkaamaan, jotta sähkölaskut saadaan maksettua.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki tulee paikoin suureen tarpeeseen, jotta museon toiminta ei vaarannu. Tuki on suunnattu ensisijaisesti toimijoille, jotka myös Museoliiton kyselyiden perusteella ovat kärsineet kipeimmin: yksityisten säätiöiden ja yhdistysten ylläpitämille museoille, joilla on laajoja säilytys- ja näyttelytiloja. Tukea myönnetään yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.

Haku on auki OKM:n järjestelmässä 28.3.2023 saakka.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä