Skip to content

Museoliitto

20.6.2023

Ilmoittautuminen Vuoden museo -kilpailuun

Suomen museoliitto ja ICOM Suomen komitea jakavat vuosittain kaksi museoalan tunnustuspalkintoa: Vuoden museo -palkinnon ja vuorovuosin jaettavan Vuoden museojulkaisu- ja Vuoden museoviestintäteko -palkinnon. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa Vuoden erikoispalkinnon.

Vuosittain jaettavat palkinnot myönnetään hakemuksen perusteella. Vuoden erikoispalkinnosta palkintolautakunta tekee itsenäisen päätöksen.

Vuoden museo 

Vuoden museo -tunnustuspalkinto myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan tai museotoiminnan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Museon toiminta tuo uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle. Vuoden museo -palkinto voi olla tunnustus kokoelmiin, näyttelyihin tai museopedagogiaan liittyvistä saavutuksista tai muusta innovatiivisesta toiminnasta. 

Vuoden museoviestintäteko

Vuonna 2023 on vuorossa Vuoden viestintäteko -palkinnon jakaminen onnistuneelle ja positiivisesti erottuvalle viestintäteolle. Viestintäteko voi olla yksittäinen tapahtuma tai jatkuva viestintätoiminta. Vuoden viestintäteolla voidaan huomioida myös museoalan ulkopuolinen taho. Julkaisut eivät ole mukana viestintäpalkinnon arvioinnissa.

Haku avautuu vuodenvaihteessa

Vuoden museo 2023 -palkinnot myönnetään museon oman hakemuksen tai jonkun muun tahon tekemän esityksen perusteella. Jonkun muun tahon esittäjän tulee kertoa hakemusesityksestä esitettävälle museolle ennen hakemusesityksen jättämistä. Vapaamuotoisen hakemuksen tai esityksen tulee kuvata ja perustella, miten ja miksi museo on viimeksi kuluneen vuoden aikana onnistunut erityisen hyvin jonkin tai joidenkin palkintokriteerien täyttämisessä. Hakemus voi sisältää liitteitä tai linkkejä verkkoon. 

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Suomen museoliitto, Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen: leena.tokila@museoliitto.fi. Hakemuksen otsikkoon tulee laittaa merkintä: Hakemus Vuoden museo -kilpailuun TAI Hakemus Vuoden viestintäteko -kilpailuun.

Museo voi osallistua molempiin kilpailuihin. Kilpailuun osallistuvien museoiden tulee varautua osallistumaan Valtakunnallisille museopäiville. Museopalkinnot jaetaan Museopalkintogaalassa.

Palkintolautakunnan puheenjohtaja on ICOMin Suomen komitean edustaja näyttelypäällikkö Marjo Meriluoto. Muut jäsenet julkistetaan marras-joulukuun aikana. Lautakunnan sihteerinä toimii Museoliiton koulutus- ja kehittämisasiantuntija Emilia Merisalo.

Lisätiedot 

Marjo Meriluoto, p. 040 732 3745, marjo.meriluoto(a)tampere.fi

Emilia Merisalo, p 044 430 0715, emilia.merisalo(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä