Skip to content

Museoliitto

18.10.2023

Liiketoiminnan ammattitutkinto 2024 

Kuva: Roni Rekomaa

Huom! Koulutuksen aikataulu on muuttunut. Ilmoittaudu koulutukseen 20.2. mennessä.

Haluatko oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan tuloksellista myyntiä ja markkinointia museolle? Tässä museoalalle suunnitellussa liiketalouden ammattitutkinnossa saat uudenlaista näkemystä myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien hoitamiseen. Lisäät ymmärrystäsi taloudesta ja liiketoiminnasta, ja osaat seurata myynti- ja markkinointitoimenpiteiden tuloksellisuutta.

Sisältö

Tutkinnossa sovellat oppimaasi käytännön työtehtävissäsi. Poimit koulutukseen sisältyvien harjoitusten aiheet omasta työstäsi museossa. Kehität näin oman työyhteisösi käytäntöjä ja tuet työnantajaorganisaatiotasi jo opintojen aikana. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, ja voit opinnoissa painottaa sitä osaamista ja niitä työtehtäviä, jotka ovat sinulle tärkeitä.

Koulutus sopii museoalalla myynnin, markkinoinnin tai asiakkuuksien parissa toimiville. Koulutus suoritetaan oppisopimuksella oman työn ohessa.

Liiketoiminnan ammattitutkinto on työelämässä arvostettu virallinen tutkinto, joka antaa yleisen hakukelpoisuuden korkeakouluasteelle.

Tutkinnon rakenne

Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala yhteensä 150 osp

Kaikille osaamisaloille yhteinen tutkinnon osa:

 • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan kaksi:

 • Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu 60 osp
 • Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnttelu 60 osp
 • Tapahtumatuotanto 60 osp
 • Kannattavuuslaskenta ja budjetointi 60 osp

Koulutus kestää noin 12 kuukautta ja siihen sisältyy koulutuspäiviä 8–9 riippuen valinnaisista tutkinnon osista. Ensimmäinen koulutuspäivä on 20.3.2024 klo 9–16.

Koko ohjelma on ladattavissa tästä.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla käytännön työtä tekemällä. Oppimista täydennetään osallistumalla Rastor-instituutin toteuttamiin koulutuspäiviin etänä tai paikan päällä Espoossa.

Koulutuspäivien aiheita ovat (riippuen valinnaisista tutkinnon osista):

 • Strategia ja Game Plan, kilpailuetu
 • Myyntityössä kehittymisen avaintekijät
 • Tuloksellinen liiketoiminta
 • Asiakaspalvelu ja asiakkuudet
 • Itsensä johtaminen ja kehittäminen
 • Museokortti
 • Markkinointiviestintä myynnin tukena
 • Asiakaslähtöinen markkinointiviestintä
 • Sosiaalinen media myynnin tukena
 • Visuaalinen esillepano
 • Palvelumuotoilun perusteet
 • Onnistunut tapahtuma
 • Kannattavuuslaskenta

Hinta

Mahdollisuus maksuttomaan oppisopimuskoulutukseen kaikille oppisopimus- ja tutkintokelpoisille.

Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla käytännön työtä tekemällä. Oppimista täydennetään osallistumalla Rastor-instituutin toteuttamiin koulutuspäiviin etänä tai paikan päällä Espoossa. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka ja työaikasi on oltava vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimusta varten tarvitset myös työnantajasi suostumuksen oppisopimukseen.

Oppisopimuksessa työnantaja osallistuu kouluttamiseen ja varmistaa, että uutta osaamista on mahdollista hankkia sen verran kuin tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan. Työpaikan on tarjottava sellaisia työtehtäviä, että ne vastaavat oppisopimusopiskelijan valitseman tutkinnon vaatimuksia. Työnantajan on annettava opiskelijalle mahdollisuus osallistua myös koulutuspäiviin ja muuhun koulutukseen.

Työpaikalta nimetään työpaikkaohjaaja tai -kouluttaja, jolla täytyy olla aikaa ja osaamista opiskelijan ohjaamiseen työajallaan. Työnantajan on sitouduttava siihen, että opiskelija voi hankkia tutkintoon tarvittavaa uutta osaamista ja hän voi suorittaa koulutuksen.

Tutkinnon suorittanut voi tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde) anoa Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (414 €).

Ilmoittautuminen

Hae koulutukseen viimeistään 20.2.2024. Ilmoittaudu koulutukseen täällä.

Lisätietoja

Satu Lipponen
Rastor-instituutti, osaamispäällikkö
satu.lipponen(a)rastorinst.fi, p. 040 5696350

Leena Tokila
Suomen museoliitto, koulutus- ja kehittämisjohtaja
leena.tokila(a)museoliitto.fi, p. 040 5346232 

Voisit olla myös kiinnostunut näistä