Skip to content

Museoliitto

1.11.2023

Valtakunnallinen kävijätutkimus 2011–2012

Suomen museoliitto on tutkinut museoiden kävijöitä järjestelmällisesti vuodesta 1982 lähtien, viimeksi vuonna 2002. Vuonna 2011 toteutettu tutkimus oli tässä perinteessä neljäs ja yksi perusteellisimmista.

Tutkimukseen osallistui yhteensä yli 12 000 museokävijää kaikista museoryhmistä. Tämän lisäksi tutkittiin ei-kävijöiden mielikuvia museopalveluista internetin kautta. Näitä tutkimuksia tukevia selvityksiä tehtiin maksuhalukkuuden osalta Helsingin kirjamessujen yhteydessä ja viestinnän osalta sähköisen kyselyn kautta.

Tutkimuksen raportointivaiheessa hankittiin taustamateriaaleiksi tietoja muista kävijätutkimuksista. Vaikka tavoitteena ei ole ollut tieteellisesti aukoton tutkimus, saadut tulokset ja esiin nousseet kysymykset ovat erittäin käyttökelpoisia museoiden yleisötyön edelleen kehittämiseksi.

Museokävijä 2011 -tutkimuksesta ja siihen liittyvien selvitysten toteuttamisesta on vastannut Suomen museoliiton projektisuunnittelija Eeva-Liisa Taivassalo. Rahoituksen osalta tutkimuksen tekemisen ovat mahdollistaneet opetus- ja kulttuuriministeriön hankeavustukset. Keskeinen osa tutkimuksen onnistumista on luonnollisesti ollut myös Suomen museoliiton jäsenmuseoiden sitoutuminen hankkeeseen liittämällä tutkimusmateriaalin kerääminen osaksi vuoden 2011 kesän ja syksyn ohjelmaa.

Museokävijä 2011 

Voisit olla myös kiinnostunut näistä