Skip to content

Museoliitto

13.6.2023

Poliitikon museoharjoittelu

Ihmisiä Helsingin kaupunginmuseon edessä

Tutustuta poliitikot museoosi ja tutustu itse poliitikkoihin. Suosittu kampanja järjestetään 21.-25.8.2023.

Poliitikon museoharjoittelu -kampanjan perusajatus on kutsua poliitikkoja tutustumaan museon toimintaan käytännönläheisellä tavalla. Samalla tehdään näkyväksi museoiden toimintaa kulissien takana. Museovierailuilla tuodaan esille museoiden monipuolista työtä ja koko Suomen kattavan museoverkoston yhteiskunnallista merkitystä.

Poliitikko ”työharjoitteluun” museoon, media mukaan seuraamaan

Teemaviikkoon osallistuva poliitikko pääsee kokeilemaan museotyötä käytännön tasolla. ”Työharjoittelupäivän” aikana päättäjät tutustuvat museoammattilaisten työtiloihin, tutkijoiden huoneisiin ja esimerkiksi esineiden vastaanottotiloihin.

Poliitikot pääsevät tekemään käytännössä muun muassa valokuva-arkiston kuvalainaustoimintaa, kokoelmien digitointia, näyttelyn kohderyhmien määrittelyä ja museoturvallisuusasioita. Päättäjät voivat toimia myös keskusteluoppaina tai vertaisihmettelijöinä näyttelytiloissa, jolloin heillä on mahdollisuus tavata muita museovieraita.

Vierailun sisällöstä ja kestosta sovitaan erikseen museon ja poliitikon kesken. Myös lyhyt vierailu museossa kannattaa järjestää, sillä tärkeintä on saada yhteys paikallisiin päättäjiin.

Paikalliselle medialle poliitikon museopäivä on kiinnostava juttuaihe. Museoiden kannattaa kutsua mediaa seuraamaan poliitikon museopäivää. Museoliitto tiedottaa valtakunnallisesti medialle teemaviikosta viikkoa ennen tapahtuman alkua.

Aikataulut 2023

Kampanja järjestetään elokuun lopussa 21.-25.8.2023. Toivomme museoiden ilmoittavan sekä varmistetut että suunnitteilla olevat vierailut Museoliittoon täällä. Osallistujalistaa päivitetään koko kampanjan ajan.

Muista somessa: #poliitikonmuseoharjoittelu

Teemaviikko kahdeksatta kertaa

Teemaviikko järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2016 ja toisen kerran kesäkuussa 2017. Vuodesta 2018 alkaen ajankohta on vakiintunut elokuun viimeiseen viikkoon. Osallistujina on ollut viime vuosina noin 70 päättäjää ja useita kymmeniä museoita eri puolilla Suomea.

Lisätietoja

Museoliitto-konsernin viestintäpäällikkö Miisa Pulkkinen, miisa.pulkkinen(a)museoliitto.fi p. 0444 300 719

Voisit olla myös kiinnostunut näistä