Skip to content

Museoliitto

20.6.2023

Tunnustuspalkintojen kriteerit

Vuoden museo -tunnustuspalkinto myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Museon toiminta tuo uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle. Palkinto voi olla myös tunnustus kokoelmiin, näyttelyihin tai museopedagogiaan liittyvistä saavutuksista tai muusta innovatiivisesta toiminnasta.

Vuoden museojulkaisu -palkinto jaetaan julkaisulle, joka tavoittaa poikkeuksellisen hyvin kohderyhmän sisällön ja esitystavan innovatiivisuudella.

Vuoden viestintäteko -palkinto jaetaan onnistuneelle, positiivisesti erottuvalle viestintäteolle. Vuoden viestintäteolla voidaan huomioida myös museoalan ulkopuolinen taho.

Vuoden erikoispalkinto myönnetään museolle, työryhmälle, projektille tai henkilölle merkittävästä teosta museoalalla tai pitkäjänteisestä vaikuttamisesta museoalan kehittämiseksi.

Palkintojen kriteereihin voidaan tehdä vuosikohtaisia painotuksia, jotka julkistetaan hakuilmoituksen yhteydessä.

Vuoden museo -tunnustuspalkinto jaetaan joka vuosi. Vuoden museojulkaisu ja Vuoden viestintäteko jaetaan vuorovuosittain, joten ehdotuksia palkittaviksi voidaan tehdä kahden edeltävän vuoden ajalta. Vuoden erikoispalkinto korvaa ICOM Suomen komitean aiemmin myöntämän Vuoden museoteko -tunnustuksen. Vuoden museojulkaisu -palkinto korvaa Suomen museoliiton museojulkaisukilpailun.

Tunnustuspalkintojen valinta

ICOM Suomen komitean ja Suomen museoliiton nimeämä lautakunta valitsee tunnustuspalkintojen saajat esitetyistä ehdotuksista. Lautakunta koostuu seitsemästä jäsenestä, joista neljä valitsee ICOM Suomen komitea ja kolme Suomen museoliitto.

Lautakunnan jäsenistö koostuu seuraavista (nimittäjä suluissa):

ICOM Suomen komitean edustaja (ICOM)

Vuoden museo -kilpailun voittajamuseon edustaja, vaihtuu vuosittain (Suomen museoliitto)

Kaksi museoiden edustajaa (ICOM)

Valtion museo- ja kulttuurihallinnon edustaja (Suomen museoliitto)

Kuntasektorin edustaja (Suomen museoliitto)

Kulttuurialan median edustaja esim. kriitikko, toimittaja, graafikko tai tutkija (ICOM)

Lautakunta nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan, ensimmäisen kerran vuoden 2013 lopussa. Lautakunnan puheenjohtajan nimeää ICOM Suomen komitean hallitus. Lautakunnan työn koordinointi, hallinto-, sihteeri-, viestintä- ja muista käytännön palveluista huolehtii Suomen museoliitto. Suomen museoliitto vastaa myös palkinnon jakamiseen liittyvistä kustannuksista mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Palkinnot

Vuoden museo -tunnustuspalkinto on kiertopalkinto, kuvanveistäjä Pekka Kauhasen veistos Esko sekä kunniakirja.

Vuoden museojulkaisu tai Vuoden viestintäteko on kunniakirja.

Vuoden erikoispalkinto on kunniakirja.

Tunnustuspalkintojen näkyvyys

Vuoden museo on oikeutettu käyttämään viestinnässään ja markkinoinnissaan Vuoden museo 20XX -arvonimeä. Lisäksi museo saa valinnasta kertovan tunnuksen vuodeksi museoonsa.

Vuoden museojulkaisu 20XX tai Vuoden viestintäteko 20XX -palkinnolla huomioitava henkilö, työryhmä, projekti tai museo saa kunniakirjan.

Vuoden erikoispalkinnolla 20XX huomioitava työryhmä, projekti, museo tai henkilö saa kunniakirjan.

Vuoden museo ja muut palkinnoilla huomioidut ovat valintavuotenaan Suomen museoliiton viestinnässä erityisasemassa.

Tunnustuspalkintojen ehdottaminen

Tunnustuspalkinnon ehdottaminen on avointa kaikille ja palkintoehdotuksen perusteluissa on painotettava museon, museoteon, viestintähankkeen, henkilön jne. ajankohtaisuutta. Museojulkaisulle on olemassa lisäksi erillisperusteet.

Palkintojen julkistaminen ja palkinnonjakotilaisuus

Museoalan vuosittaiset tunnustuspalkinnot julkistetaan ja palkitaan Museogaalassa Suomen museoliiton järjestämien Museopäivien yhteydessä toukokuussa.

Vuosiaikataulu

Lokakuu: Palkintohakuilmoituksen julkaiseminen seuraavalle vuodelle.

Tammikuu: Palkintoehdotukset tulee jättää 15.1. mennessä.

Tammi–helmikuu: Lautakunta kokoontuu ja tekee finalistivalinnat hakemusten perusteella.

Helmi–huhtikuu: Yhteydenotot finalisteihin. Palkintolautakunta vierailee Vuoden museo -finalistimuseoissa.

Toukokuu: Palkintojen julkistaminen juhlagaalassa museopäivien yhteydessä.

Palkintojen jakamisen säännöt on hyväksytty vuoden 2013 ICOM Suomen komitean sekä Suomen museoliiton hallituksessa. Kaikki tunnustuspalkintoihin liittyvä markkinointi-, tiedotus- ja muu sähköinen tai painettu aineisto on varustettu sekä ICOM Suomen komitean että Suomen museoliiton logoilla.

Lisätietoja: Suomen museoliitto, koulutus- ja kehittämisasiantuntija Emilia Merisalo, emilia.merisalo@museoliitto.fi, 044 430 0715 , Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki 

Voisit olla myös kiinnostunut näistä