Skip to content

Museoliitto

30.5.2018

|

SM1812147, 00.00.01.00.00.00, SMDno-2017-700

Lausunto ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97 §:n muuttamisesta

Suomen museoliitto on antanut lausunnon luonnokseen ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97§:n muuttamisesta.

Sisäministeriölle

Viite: Lausuntopyyntö SM1812147, 00.00.01.00.00.00, SMDno-2017-700

Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97§:n muuttamisesta

Esitys ampuma-aselain muutoksesta huomioi museotoiminnan tarpeet

Suomen museoliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta.

Lakiluonnos huomio hyvin ammattimaisesti hoidettujen museoiden tarpeet museoiden kokoelmissa olevien ja niihin karttuvien aseiden osalta. Kuten luonnoksessa on todettu, museoiden kokoelmiin liitetyillä aseilla ei ole tarkoitus lähtökohtaisesti ampua. On kuitenkin myös tärkeää, että lakiesitys sisältää mahdollisuuden ampumiseen tilanteissa, jossa se asehistoriallisen ja museoiden kokoelmatyöhön liittyvän tutkimuksen kannalta on välttämätöntä.

Museo on määritelty lakiluonnoksen 15§ otsikolla ”Asekeräilijä”. Museon määrittelyssä viitataan perustellusti voimassa olevaan museolakiin. Tämän hetken tiedon mukaan museolaki on uusiutumassa vuonna 2019, jolloin myös museon määritelmä tarkentuu ja määritelmä ei ole vastaavalla tavalla sidoksissa valtionosuuskriteereihin kuin tällä hetkellä. Toteutuessaan museolain uudistaminen ei kuitenkaan muuta sitä, että museotoiminnan määrittelyssä voidaan tukeutua museolakiin myös tulevaisuudessa. Lakiluonnoksessa olevan 15§:n otsikko ”Asekerjäilijä” voisi museotoiminnan näkökulmasta olla täsmällisempi eli ”Asekeräilijä ja museo”. Museot harvemmin tunnistavat toimintaansa keräilijä -nimikkeen alla.

Suomen museoliitto on kokonaisuudessaan tyytyväinen alan tarpeiden huomioimiseen lausunnolla olevassa lakiluonnoksessa. On myös tärkeää, että laki ei toisi mukanaan museokokoelmaan hallintaan liittyviä lisääntyviä kustannuksia lupa- ja muiden hallinnollisten maksujen muodossa. Helsingissä 29.5.2018

Suomen museoliitto ry

Kimmo Levä
Pääsihteeri

Suomen museoliitto 30.5.2018