Skip to content

Museoliitto

26.9.2022

|

HE 157/2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Suomen museoliiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 26.9.2022, Asia: HE 157/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta.

Suomen museoliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta.

Suomen museoliitto yhtyy Kansallisgallerian lausuntoon, joka on esitetty Eduskunnan sivistysvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa 23.9.2022.

Suomen museoliiton näkemyksen mukaan kansallisia taidelaitoksia, kuten Kansallisgalleriaa, koskeva rahoituslaki on kannatettava. Lakisääteinen valtionrahoitus mahdollistaa Kansallisgallerian talouden paremman ennakoitavuuden ja siten toiminnan pitkäjänteisemmän suunnittelun ja kehittämisen. Pidämme myös tärkeänä, että laissa on otettu huomioon määrärahan vuosittainen tarkistus kustannustason mukaisesti, jotta rahoituksen määrän lasku ei vaikuttaisi kansallisten taidelaitosten toimintaan heikentävästi.

Suomen museoliitto pitää kuitenkin tärkeänä, että määrärahan indeksikorotus otetaan käyttöön jo vuona 2023. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa inflaatio vaikuttaa merkittävästi kustannusten nousuun ja toimintakuluihin. Mikäli indeksitarkistus otetaan käyttöön vasta vuonna 2024, on vuoden 2023 määrärahaa nostettava riittävästi suhteessa toimintakuluihin vaikuttavien kustannusten nousuun.

Suomen museoliitto pitää hyvänä, että esityksen mukaan korvataan Kansallisgallerialle muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvä arvonlisäverojen osuus ja että korvausta tarkistetaan vuosittain. Valtionavustusten myöntäminen Kansallisgallerian tilakustannusavustuksiin jatkuu esityksen mukaisesti edelleen, mikä on olennaista Kansallisgallerian talouden kannalta. Pidämme myös tärkeänä sitä, että esityksen mukaisesti taidelaitosten saama ulkopuolinen rahoitus ei vähentäisi valtiolta tulevan rahoituksen määrää.

Helsingissä 26.9.2022

Petra Havu
toimitusjohtaja
Suomen museoliitto

Suomen museoliitto 26.9.2022