Skip to content

Museoliitto

|

Mylläri, Johanna; Nurminen, Maiju; Paaskoski, Leena; Pykäläinen, Anni; Jesse Saarinen & Sarantola-Weiss, Minna (toim.): Museoetiikka 2.0. Puheenvuoroja ja keskustelunavauksia. Suomen museoliiton julkaisuja 70. Suomen museoliitto 2015.

Museoetiikka 2.0. Puheenvuoroja ja keskustelunavauksia

Museoetiikka 2.0. Puheenvuoroja ja keskustelunavauksia innostaa eettiseen keskusteluun. Museoetiikka on tarkoitettu museotyön ohjaajaksi, vahvistajaksi ja innoittajaksi. Ammattieettiset säännöt ovat ammatillisen yhteisön velvollisuuksia, jotka varmistavat että yhteisö säilyy, kehittyy ja toimii oikein. Etiikan avulla voidaan tukea käsitystä yhteisestä tehtävästä ja lisätä ammattiyhteisön keskinäistä luottamusta. ICOM Suomen komitean ja Corpuksen toteuttama Museoetiikka 2.0 – Puheenvuoroja ja keskustelunavauksia -julkaisu jatkaa seminaarissa aloitettua keskustelua museoetiikan merkityksestä, ja julkaisun artikkelit tuovat pohdittaviksi monia tämän päivän museotyön eettisiä haasteita.