Skip to content

Museoliitto

12.9.2012

Akavan Erityisalojen tutkimus: Suomalaisten kulttuuri- ja museomyönteisyys pysynyt korkeana

Akavan erityisalojen kansalaisten kulttuurikäsityksiä mittaava tutkimus toteutettiin syksyllä 2012 kolmannen kerran, edelliset kyselyt ovat elokuulta 2008 ja tammikuulta 2011. Suomalaisten kulttuurimyönteisyys ei ole neljän vuoden aikana juuri muuttunut. Suomalaiset arvostavat kulttuuripalvelut korkealle ja käyttävät niitä paljon.

Valtaosa suomalaisista lukeutuu tutkimuksen mukaan kulttuuripalvelujen käyttäjiin. Vain 10 prosenttia ei käy lainkaan kirjastossa, elokuvissa, teatterissa, musiikkitapahtumissa, museoissa, konserteissa, lasten ja nuorten tapahtumissa tai taidenäyttelyissä. Kirjasto on palveluista ylivoimaisesti käytetyin.

Kuluneen 12 kuukauden aikana museopalveluita ilmoittaa käyttäneensä 37 % vastaajista ja taidenäyttelyissä on käynyt 31 %. Molemmissa vierailut ovat lisääntyneet muutaman prosentin vuosiin 2008 ja 2011 verrattuna. Museoissa käyneet käyttävät aktiivisesti myös muita kulttuuripalveluja: 68 % on käynyt museon lisäksi teatterissa, 68 % elokuvissa, 65 % taidenäyttelyssä, 61 % konsertissa ja 40 % musiikkitapahtumassa tai festivaaleilla.

Myös kulttuuripalveluilta edellytettävät asiat ovat pysyneet vakiona. Kulttuuripalvelujen laatua, asiantuntevaa tuottamistapaa ja kohtuuhintaa pidetään tärkeinä. Palvelujen tulee olla helposti saatavilla ja tarjolla kaikille käyttäjäryhmille. Näiden väittämien takana on neljä viidestä suomalaisesta.

Selkeä enemmistö arvioi myös, että hyvin toimivat kulttuuripalvelut lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja toimivat paikkakunnan vetovoimatekijänä. Enemmän kuin kolme neljästä on täysin tai jokseenkin tätä mieltä.

Tulokset käyvät ilmi Akavan Erityisalat ry:n tutkimuksesta, jossa kulttuuripalvelujen lisäksi selvitettiin kansalaisten käsityksiä kuntahallinnosta ja -viestinnästä. Tutkimuksen toteutti TNS Gallup. Tutkimusta varten haasteltiin yhteensä 1178 henkilöä.

Lisätietoja: http://www.akavanerityisalat.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/akavan-erityisalojen-tutkimus-kansalaiset-vaativat-hyvaa-kuntahallintoa.html

Voisit olla myös kiinnostunut näistä