Skip to content

Museoliitto

15.5.2013

Avara museo -hanke palkittiin vuoden museopedagogisena tekona

Suomen museopedagoginen yhdistys Pedaali ry on myöntänyt Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon Avara museo – kehittyvä oppimisympäristö aikuisille -hankkeelle. Avara museo oli kolmivuotinen kehittämishanke, jota koordinoi Suomen museoliitto. Osatoteuttajia olivat CICERO Learning -verkosto Helsingin yliopistosta, Tekniikan museo, Työväenmuseo Werstas, Tampereen museopalveluiden kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, Porin taidemuseo ja Satakunnan Museo.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää museotyöntekijöiden aikuispedagogista osaamista sekä luoda uusia toimintamalleja ja palveluita museoiden aikuiskävijöille. Hankkeessa on kehitetty ja testattu useita uudenlaisia yleisötyön toimintamuotoja, järjestetty koulutusta, pohdittu museoiden yleisöjä, oppimista ja museoita oppimisen ympäristöinä ja solmittu lukuisia uusia yhteistyösuhteita.

Pedaali ry haluaa Vuoden museopedagoginen teko -huomionosoituksella nostaa esiin esimerkillisiä ja huomionarvoisia satsauksia museoiden yleisötyöhön ja pedagogiseen toimintaan. Avara museo on onnistunut esimerkki monipuolisesta museoalan hankkeesta. Se nosti keskiöön museoiden tarjoaman laajan aikuis- ja seniori-ikäisille suunnatun yleisötyön, joka ei välttämättä julkisuudessa nouse erikseen esille. Erityisenä ansiona nähtiin myös Avara museo -hankkeen järjestämät koulutukset, maantieteellinen kattavuus ja sen luomat yhteistyöverkostot.

Avara museo -hankkeen loppujulkaisu ’Avarampi museo aikuisille’ on ladattavissa pdf-muodossa osoitteesta http://www.museoliitto.fi/avaramuseo/loppujulkaisu

Tänä vuonna tunnustuspalkinto luovutettiin Avara museo -hankkeen koordinoijana toimineelle Museoliitolle Helsingissä 15.5.2013. Tunnustuspalkinto käsittää kunniakirjan ja taiteilija Kalle Hammin tekemä Pedaali-pienoisveistoksen.

Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon ovat aikaisempina vuosina saaneet:

2012 Taide jää mieleen -hanke (Aboa Vetus & Ars Nova -museo, Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä Työsuojelurahasto)

2011 Uudenmaan taidetoimikunnan monikulttuurisuusläänintaiteilija Outi Korhonen

2010 Tampereen kaupungin museopalvelujen kulttuurikasvatusyksikkö TAITE

2009 Jyväskylän Kulttuuriluotsi-toiminta

2008 Museologia tänään -julkaisu (toim.) Pauliina Kinanen, julkaisija Suomen Museoliitto

2007 Opetushallituksen suunnittelija Heljä Järnefelt.

2006 Turun opetustoimen Kulttuuripolku -työryhmä

Suomen museopedagoginen yhdistys Pedaali ry:n tavoitteena on edistää museopedagogista toimintaa sekä levittää tietoa museopedagogian ja taidekasvatuksen merkityksestä. Museopedagoginen toiminta on museoiden elintärkeää yleisöyhteistyötä ja se edistää osaltaan kulttuurista demokratiaa ja saavutettavuutta. Pedaalilla on noin 130 jäsentä. Yhdistys koostuu museolehtoreista, taidekasvattajista, oppaista, muista alan ammattilaisista ja opiskelijoista sekä yleisesti museopedagogiasta kiinnostuneista henkilöistä.

LISÄTIETOJA
Pedaalin puheenjohtaja
Erja Salo erja.salo(a)fmp.fi p. 044 2706216

Avara museo -hankkeen projektikoordinaattori
Pauliina Kinanen pauliina.kinanen(a)museoliitto.fi p. 040 3542205.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä