Skip to content

Museoliitto

7.3.2024

Avoin kirje pääministeri Orpolle: Kulttuuri on yhteiskunnan voimavara, jota tulee vaalia

Kuva Kerttu Penttilä

Arvoisa pääministeri Petteri Orpo,

Hallitusohjelmaanne taannoin lukiessani kiinnitin huomiota siihen, että vaikka siinä oli monia kauniita kirjauksia kulttuurista, ei ohjelman alussa oleva hallituksen visio sisältänyt näkemystä siitä, mikä kulttuurin rooli yhteiskunnassamme on. Osaava Suomi -luvussa todetaan, että kulttuurilla on suuri merkitys kansalaisten resilienssille, kokonaisturvallisuudelle sekä kansalliselle yhteenkuuluvuuden tunteelle. Hallitusohjelmassa kulttuurin nähdään tukevan koko yhteiskuntaa vahvistaen sen luovuutta ja kestävyyttä.

Samainen hallitusohjelma sisältää kuitenkin leikkauksia opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustuksiin 125 miljoonan euron verran.

Hallitusohjelman julkistamisen aikaan olin vielä toiveikas, että hallitus sittenkin on ymmärtänyt, että kulttuuripalveluilla on yhteys yhteiskunnan toimivuuteen. Ohjelmassa kulttuuri mainitaan paitsi osaamisen kehittämisen yhteydessä, myös kuntien ja kaupunkien elinvoiman vauhdittajana, erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Näin ollen pidin loogisena ja hyvänä hallituksen päätöstä, että kunnille ja muille museoiden ja muiden taidelaitosten ylläpitäjille maksettaviin valtionosuuksiin ei kajota.

Nyt hallitus on ilmoittanut valtionavustusten lisäksi valtionosuuksien leikkauksista.

Edustamani organisaatio Suomen museoliitto on tyrmistynyt, kuten muutkin VOS-laitoksia edustavat tahot.

Mihin on hukkunut ymmärrys siitä, että juuri nämä laitokset, museot, orkesteri ja teatterit, ylläpitävät osaltaan palveluillaan ihmisten toimintakykyä ja toiveikkuutta, kasvattavat resilienssiä ja luovat turvaa muutoksen myrskyissä?

Yhtä vakavana pidän sitä, että leikkaamalla VOS-rahoituksesta hallitus toimii vastoin hallitusohjelmassa esitettyä näkemystä, että kulttuurilla on rooli kuntien ja kaupunkien elinvoiman vauhdittajana. Vakavana siksi, että hallituksen kirjaus pitää paikkansa. Kulttuuripalveluita käyttävät ihmiset ostavat samalla kahvila- ja ravintolapalveluita sekä hotellipalveluita ja liikennöitsijöiden palveluita. Monet matkustavat päästäkseen kulttuuripalveluiden piiriin.

Talouden toimivuudessa on kyse paitsi matematiikasta, myös psykologiasta.

Mihin johtaa viesti siitä, että nyt pitää säästää myös kulttuuripalveluista? Tarkoitushan on saada Suomi kukoistamaan, ei näivettää hyvää kehitystä.

Pyydän hartaimmin, että harkitsette vielä, mihin leikkaukset johtavat. Kulttuurin riittävä rahoitus varmistaa sen, että kulttuuripalvelut säilyvät saavutettavina myös muillekin kuin varakkaille. Ne kuuluvat kaikille.

Terveisin

Petra Havu
toimitusjohtaja
Suomen museoliitto

Voisit olla myös kiinnostunut näistä