Skip to content

Museoliitto

20.5.2013

Designmuseo asettaa selvitysryhmän pohtimaan taiteen ja muotoilun museokeskusta

Museotoiminta ja kulttuurikenttä ovat murroksessa ja kehittyvä yhteiskunta luo museoille yhä moninaisempia toiminnallisia ja strategisia haasteita. Designmuseo vastaa sekä tämän päivän että 2020-luvun haasteisiin kehittämällä omaa toimintaansa avoimesti tulevaisuuteen katsoen.

Designmuseon tilaongelmat yhdistettynä tulevaisuuden museotoiminnan kehittämiseen, ovat mahdollisuus ja haaste, joihin Designmuseo vastaa asettamalla selvitysryhmän miettimään uuden museokeskuksen perustamista Helsinkiin. Museokeskuksen perusajatuksena on tuoda eri alojen museoita ja muita toimijoita yhteen fyysiseen toimipisteeseen, joka palvelee laajempia yleisöjä sekä herättää tärkeän vuoropuhelun eri luovien alojen välille.

Museokeskus tulee olemaan aktiivinen kaupunkilaisten kohtaamispaikka, joka tarjoaa virikkeitä ja kulttuurisia kokemuksia huomioiden yleisön tarpeet uusin tavoin, joita ei vielä edes osata kaivata. Museokeskuksen toiminta perustuu vahvaan suomalaiseen osaamiseen ja historialliseen sisältöön, sekä kansainväliseen vuoropuheluun ja huipputason toimintaan.

Selvitysryhmän tehtävänä on:
– Luoda toiminnallinen visio uudentyyppisestä museokeskuksesta Helsinkiin
– Selvittää museokeskuksen toimintaedellytykset, rahoitus ja hallinnollinen rakenne
– Kartoittaa museokeskukseen tulevat toimijat

Museokeskusselvityksestä on käyty alustavia keskusteluja muun muassa Helsingin Kaupungin, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Arkkitehtuurimuseon kanssa. Apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen suhtautuu selvitykseen avoimin mielin: ’On hyvä olla utelias ja kiinnostunut uusista avauksista ja etsiä eri laitosten yhteistyötä. Kun toimitaan yhdessä, voidaan saavuttaa enemmän.

Arkkitehtuurimuseon johtaja Juulia Kauste toteaa: ’Arkkitehtuurimuseon kannalta keskeistä on ennen kaikkea ymmärtää kentän ja yhteiskunnan muutoksia ja tarpeita. Tulevaisuus tulee luonnollisesti muokkautumaan useista uusista elementeistä. Suomessa on muun muassa selkeä ja kasvava tarve synnyttää yhteiskuntakeskustelua asumisesta ja kaupungeista. Arkkitehtuurimuseolla on vastuu tarjota foorumi tälle keskustelulle. Olemme avoimia kaikille avauksille jotka voivat edistää näitä tavoitteita.’

Selvitystyön tulokset luovutetaan Helsingin kaupungille ja opetus- ja kulttuuriministeriölle vuoden 2013 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Korvenmaa, Taideteollisuusmuseon säätiö, pekka.korvenmaa(a)aalto.fi, 050 505 1154

Johtaja Jukka Savolainen, Designmuseo, jukka.savolainen(a)designmuseum.fi, 050 307 0455

Voisit olla myös kiinnostunut näistä