Skip to content

Museoliitto

12.10.2023

Digitaaliset sisämarkkinat ja museot: KAM-juridiikkaryhmän soveltamisohje julkaistu

Kuva Ville-Riiko Fofonoff

Keväällä 2023 tuli voimaan tekijänoikeuslain muutos, jolla pantiin täytäntöön digitaalisia sisämarkkinoita koskeva ns. DSM-direktiivi. 

Museoiden kannalta lakimuutoksen vaikutukset ovat pitkälti myönteisiä. Uusilla säännöksillä helpotetaan mm. kaupallisesta jakelusta poistuneiden teosten käyttöä sekä aineistojen louhintaa tutkimustarkoituksessa.

Museot, kirjastot ja arkistot eivät kuitenkaan ole olleet riittävästi edustettuina, kun niiden toimintaan oleellisesti vaikuttavista asioista on päätetty. Keskeisten kulttuuriperintölaitosten johtajat lähettivätkin keväällä ministeriölle kirjeen, jossa ilmaistiin huoli siitä, että muuttunutta lainsäädäntöä sovelletaan Suomessa tavalla, joka vesittää direktiivin tavoitteet.

Uuden lain tulkintaan liittyy väistämättä epävarmuutta. Kulttuuriperintölaitosten juridinen yhteistyöelin KAM-juridiikkaryhmä on julkaisut museoille, kirjastoille ja arkistojen tarkoitetun ohjeen siitä, miten tekijäoikeuslain uusia säännöksiä tulisi mm. museoiden toiminnassa käytännössä soveltaa. Soveltamisohje perustuu DSM-direktiivin ja sen valmistelumateriaalin sekä kansallisen lain ja sen esitöiden laajaan analyysiin.

KAM-juridiikkaryhmän soveltamisohjeen voit lukea tästä: https://musiikkiarkisto.fi/kam/wp-content/uploads/2023/10/Tekijanoikeuslain-kulttuuriperintolaitoksia-koskevat-uudet-saannokset-KAM.pdf

Museoliittoa KAM-juridiikkaryhmässä edustaa konsernin lakimies Veli-Markus Tapio, veli-markus.tapio@museoliitto.fi ja +358 40 536 6580.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä