Skip to content

Museoliitto

28.9.2021

Ennakkotietoa: Valtakunnallinen kävijätutkimus 2021

Suomen museoliitto toteuttaa syksyn aikana viidennen valtakunnallisen museoiden kävijätutkimuksen. Kävijätutkimukseen kutsutaan mukaan päätoimisesti hoidetut museot, jotka kuuluvat Museotilaston piiriin ja ovat avoinna tutkimusviikkojen aikana. Tutkimusaineisto kerätään 15.-31.10.2021.

Kävijätutkimuksella kartoitetaan, miten museoiden yleisörakenne jakautuu, millainen on nykyinen museokävijä, miten kävijät valikoituvat erilaisiin museoihin, miten he käyttävät museoiden palveluja ja mitä odottavat niiltä. Museotoiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää tietää, miten ihmisten mielikuvat museoista ja niiden tehtävistä muuttuvat. Samalla kartoitetaan myös museokäynnin aluetaloudellisia vaikutuksia.

Kyselytutkimus tarjoaa tärkeää tietoa museoiden edunvalvonnan ja kehittämisen tueksi, joten Museoliitto toivoo mahdollisimman monen museon osallistuvan aineiston keräämiseen. Kullekin museolle toimitetaan kyselylomakkeita, joihin museot täyttävät Museoliiton ilmoittaman tunnusnumeron. Toivomme museoiden palauttavan mahdollisuuksien mukaan kaikki lomakkeet täytettynä.

Tarkoituksena on poimia kyselylomakkeen vastaajat niin, että ne edustavat keskimääräistä kävijäkuntaa tutkimusviikoilla. Museo voi halutessaan tarjota vastaajille jonkin pienen palkkion, esimerkiksi postikortin. Tutkimuslomakkeesta tehdään suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Lomakkeet tulee täyttää kuulakärkikynällä optisen tallennuksen vuoksi. Kyselyyn voi vastata myös sähköisesti.

Tarkempia ohjeita tutkimukseen osallistuville museoille toimitetaan lokakuun alussa.  

Suomen museoliitto on tehnyt valtakunnallisia museoiden kävijätutkimuksia kymmenen vuoden välein vuosina 1982, 1992, 2002 ja 2011. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Taloustutkimus Oy:n ja Museokortin kanssa.

Lisätietoja

Projektisuunnittelija Eeva-Liisa Taivassalo
Suomen museoliitto
eeva-liisa.taivassalo@museoliitto.fi
puh. 0444 300 703

Viestintäpäällikkö Tuuli Rajavuori
Suomen museoliitto
tuuli.rajavuori@museoliitto.fi
puh. 0444 300 710

Voisit olla myös kiinnostunut näistä