Skip to content

Museoliitto

6.5.2019

Ensi viikolla museoalan ammattilaiset ja vaikuttajat kokoontuvat Tampereelle puhumaan ilmastonmuutoksesta

Perinteiset Valtakunnalliset museopäivät järjestetään Tampereella ensi viikolla 15.–17.5.2019. Lähes 340 museoalan ammattilaista ja vaikuttajaa kokoavien tapahtumapäivien teema on Ilmasto & muutos – Asiaa muuttuvasta museomaailmasta ilmastonmuutoksen ja työelämän murroksen keskellä.

Ohjelmassa on ajankohtaisia puheenvuoroja, keskustelutilaisuuksia, Suomen museoliiton 96. vuosikokous, retkiä ja illanviettoja. Museopäivät huipentuu torstaina 16.5. Museopalkintogaalaan. Vuoden museo 2019 -finalisteja ovat Amos Rex Helsingistä, Lönnströmin taidemuseo Raumalta ja Satakunnan museo Porista. Lisäksi jaetaan Vuoden museoviestintäteko -palkinto, Vuoden erikoispalkinto ja Museokortin erikoispalkinto. 

Museoilla merkittävä rooli ilmastonmuutoskeskustelussa

Museopäivien torstaiaamupäivänä paneudutaan museoiden rooliin ilmastonmuutoskeskustelussa. Kansainvälinen keynote-puhuja, Manchesterin yliopiston yliopistomuseossa työskennellyt ja nykyisin museoiden kestävän kehityksen konsulttina toimiva Henry McGhie (UK), on tutkinut museoiden mahdollisuuksia vastata tämän päivän ympäristöhaasteisiin ja edistää kestävää kehitystä.McGhie tiivistää Museopäivien puheenvuoronsa ja oman näkemyksensä aiheeseen:

– Vuonna 2015 YK julkaisi kestävän kehityksen tavoitteet ja Pariisin sopimus ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi allekirjoitettiin. Mitä tällä on tekemistä museoiden kannalta? Paljonkin, kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsemiseen tarvitaan museoita ja myös museot tarvitsevat kestävää kehitystä. Minusta tärkeintä on keskittyä siihen, miten museot voivat auttaa yhteiskuntaa kehittymään nopeammin maailmaksi, jossa ihmiset ja luonto kukoistavat yhdessä.

Ilmastonmuutoskokonaisuudessa tutkija Ville Lähde tarjoaa tiiviin paketin tutkittua tietoa ympäristökysymyksistä ja museot esittelevät toimintaansa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.

Juha Hurme, Seela Sella ja Esko Roine inspiroivat avajaispäivänä

Museopäivien avajaispäivänä keskitytään museoalan muutokseen ja haetaan inspiraatio muiltakin kulttuurin aloilta. Avajaisohjelmanumerossa pitkän linjan näyttelijät Seela Sellaja Esko Roine lukevat merkityksellisiä kirjeitä. Palkittu kirjailija ja teatteriohjaaja Juha Hurmetarkastelee aikaa fysiikan, evoluution, ihmiskunnan ja yksilön näkökulmasta.Työelämän muutosta käsittelee työelämäntutkimuksen dosentti Satu Ojala Tampereen yliopistosta.

Museopäivät järjestetään Tampere-talossa, jossa medialle on tarjolla ohjelmaa keskiviikkona 15.5. kello 12.30–16 ja torstaina 16.5. kello 9.15–12. Media voi tulla kuuntelemaan asiantuntijapuheenvuoroja sekä haastattelemaan asiantuntijoita ja museoalan vaikuttajia. 

Median osallistumisesta Museopäiville ja asiantuntijahaastatteluista sovitaan viimeistään maanantaina 13.5.2019. 

Keskiviikko 15.5. kello 12.30–16
12.30 Museopäivät alkaa: Seela Sella ja Esko Roine lukevat merkityksellisiä kirjeitä.
12.55 Tervetuloa Tampereelle! Museonjohtaja Kimmo Antila, Postimuseo
13.00 Keynote 1: Palkittu teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurme tarkastelee aikaa fysiikan, evoluution, ihmiskunnan ja yksilön näkökulmasta otsikolla Ajan luonne.
13.40 Kommentti, museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera, Aboa Vetus & Ars Nova
14.45 Museopolitiikkaa 2019, pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto
15.00 Keynote 2:Työn murroksia: jotakin vanhaa, jotakin uutta, YTT Satu Ojala, Tampereen yliopisto
15.45 Kommentti, museonjohtaja Kalle Kallio, Työväenmuseo Werstas 

Torstai 16.5. kello 9.15–12
9.15 Ilmastonmuutoksen hillinnän aika on nyt! FT Ville Lähde, BIOS-tutkimusyksikkö
9.45 Museums as key sites for promoting environmental education, awareness, action, research and partnerships,Henry McGhie, Curating Tomorrow
11.00 Käytännön tekoja ilmastoahdistuksen poistamiseen – suomalaisten museoiden projekteja. Väitöskirjatutkija Mari Viita-aho pohtii museoiden toimintaa ja tietoa yhteiskunnallisesta näkökulmasta.
Projektikoordinaattori Rania Taina Helinä Rautavaaran museosta esittelee ilmastoaiheista pakopeliä.
Tiimivastaava Jari Harju Helsingin kaupunginmuseosta esittelee ympäristöjärjestö Dodon kanssa toteutettavaa näyttelyä.

Lisätiedot

Ohjelma

Koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila
040 534 6232 
Leena.tokila@museoliitto.fi

Median haastattelupyynnöt ja akkreditointi Museopäiville 13.5. mennessä

Toimituspäällikkö Nelli Korpi
044 4300 704
nelli.korpi@museoliitto.fi 

Museopäivien ohjelma

Museopäivien Facebook-tapahtuma

Tiedote 2.4.2019 Ilmastonmuutos puhuttaa Museopäivillä Tampereella

Tiedote 18.1.2019 Vuoden museo -finaaliin Amos Rex, Lönnströmin taidemuseo ja Satakunnan museo
Tiedote 21.3.2019 Vuoden museoviestintäteko 2019 -finalistit on valittu

Tapahtuman järjestävät Suomen museoliitto, Tampereen kaupunki, Museokeskus Vapriikki, Postimuseo, Tampereen taidemuseo ja Työväenmuseo Werstas. 

** På svenska**

Nästa vecka samlas professionella och påverkare inom museibranschen i Tammerfors för att tala om klimatförändringen. 

De traditionella Riksomfattande museidagarna organiseras nästa vecka 15–17.5 i Tammerfors. Temat för evenemangdagarna som samlar upp närmare 340 professionella och påverkare inom museibranschen är Klimat & Förändring –Angeläget om den föränderliga museivärlden mitt i klimatförändringen och arbetslivets brytningsskede.  

I programmet finns aktuella anföranden, diskussionstillfällen, Finlands museiförbunds 96:e årsmöte, utflykter och kvällstillställningar. Museidagarna kulminerar i Museiprisgalan torsdagen den 16.5. Finalisterna för Årets museum 2019 är Amos Rex i Helsingfors, Lönnströms konstmuseum i Raumo och Satakunda museum i Björneborg. Dessutom delas priset för Årets kommunikationsgärning inom museibranschen samt Museikortets publikpris ut.

Museerna har en betydande roll i diskussionen om klimatförändringen 

På torsdagsförmiddagen på Museidagarna sätter vi oss in i museernas roll i diskussionen om klimatförändringen. Den internationella keynote-talaren Henry McGhie (GB) som har arbetat vid Manchesters universitets universitetsmuseum och nuförtiden verkar som konsult för museernas hållbara utveckling har forskat i museernas möjligheter att svara mot dagens miljöutmaningar och att främja en hållbar utveckling. McGhie summerar sitt anförande på Museidagarna och sin egen syn på ämnet: 

– År 2015 publicerade FN målsättningarna för en hållbar utveckling och man undertecknade Parisavtalet för stoppandet av klimatförändringen. Vad innebär detta för museernas del? Mycket, för att nå målsättningarna för en hållbar utveckling behövs museerna, och museerna behöver också en hållbar utveckling. Jag anser att det viktigaste är att koncentrera sig på hur museerna kan hjälpa samhället att snabbare utvecklas till en värld där människan och naturen blomstrar tillsammans. 

I klimatförändringshelheten erbjuder forskaren Ville Lähde ett digert paket av framforskad information om miljöfrågor och museerna presenterar sin verksamhet för förebyggandet av klimatförändringen. 

Juha Hurme, Seela Sella och Esko Roine inspirerar på öppningsdagen  

På Museidagarnas öppningsdag koncentrerar vi oss på museibranschens förändring och söker också efter inspiration från andra kulturområden. I öppningsprogramnumret läser de garvade skådespelarna Seela Sellaoch Esko Roineupp betydelsefulla brev. Den prisbelönta författaren och teaterregissören Juha Hurmegranskar tiden ur fysikens, evolutionens, mänsklighetens och individens synvinkel. Arbetslivets förändringar behandlas av docenten i arbetslivsforskning Satu Ojala från Tammerfors universitet. 

Museidagarna ordnas i Tammerforshuset där program erbjuds för medierna på onsdagen 15.5 klockan 12.30–16 och på torsdagen 16.5 klockan 9.15–12. Medierna kan komma för att höra på sakkunnigas anföranden och intervjua sakkunniga och påverkare inom museibranschen. Om medias deltagande på Museidagarna och om intervjuer med sakkunniga överenskommes senast måndagen 13.5.2019.

Onsdagen 15.5 klockan 12.30-16

12.30 Museidagarna börjar: Seela Sella och Esko Roine läser betydelsefulla brev.

12.55 Välkommen till Tammerfors! Museichef Kimmo Antila,Postmuseet 

13.00 Keynote 1: Den prisbelönta teaterregissören och författaren Juha Hurmegranskar tiden ur fysikens, evolutionens, mänsklighetens och individens synvinkel under rubrikenAjan luonne(Tidens natur).

13.40 Kommentar, museichef Johanna Lehto-Vahtera, Aboa Vetus & Ars Nova

14.45 Museopolitiikkaa 2019(Museipolitik 2019); generalsekreterare Kimmo Levä,Finlands museiförbund 

15.00 Keynote 2: Työn murroksia: jotakin vanhaa, jotakin uutta(Arbetets brytningsskeden: någonting gammalt, någonting nytt), SVD Satu Ojala, Tammerfors universitet 

15.45 Kommentar, museichef Kalle Kallio, Arbetarmuseet Werstas

Torsdag 16.5 klockan 9.15–12

9.15 Ilmastonmuutoksen hillinnän aika on nyt!(Tiden för begränsandet av klimatförändringen är nu!)FD Ville Lähde, forskningsenheten BIOS 

9.45 Museums as key sites for promoting environmental education, awareness, action, research and partnerships, (Museerna i nyckelposition för att främja miljöutbildning, medvetenhet, handling, forskning och kompanjonskap), Henry McGhie, Curating Tomorrow

11.00 Käytännön tekoja ilmastoahdistuksen poistamiseen – suomalaisten museoiden projekteja. (Praktiska handlingar för att avlägsna klimatångesten – finländska museers projekt.)Avhandlingsforskaren Mari Viita-ahofunderar på museernas verksamhet och kunskap ur en samhällelig synvinkel. 

Projektkoordinator Rania Tainafrån Helinä Rautavaaras museum förevisar ett klimatflyktspel.

Teamansvariga Jari Harjufrån Helsingfors stadsmuseum presenterar en utställning som förverkligas tillsammans med miljöorganisationen Dodo. 

 

Tilläggsinformation

Program

Utbildnings- och utvecklingschef Leena Tokila 

040 534 6232

Leena.tokila@museoliitto.fi

Mediernas intervjuförfrågningar och ackreditering för Museidagarna 

Redaktörschef Nelli Korpi

044 4300 704

nelli.korpi@museoliitto.fi 

Voisit olla myös kiinnostunut näistä