Skip to content

Museoliitto

18.6.2014

Ensimmäiset Museoalan johtajakoulutusohjelman suorittaneet valmistuivat

Management Institute of Finland, MIF ja Suomen museoliitto järjestivät kaksi vuotta kestäneen museoalan johtajille suunnatun koulutusohjelman. Ensimmäinen 23 opiskelijan vuosikurssi valmistui juhannusviikolla. Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon (YJEAT) johtavien opintojen tavoitteena on kehittää omaa johtajuutta ja museon toimintatapoja.

Kurssin suorittaneiden kokemukset töitä vaatineiden, mutta antoisien opintojen jälkeen olivat positiivisia. Päätöskeskustelussa kurssin järjestäjiä kiitettiin joustavuudesta aikataulujen osalta sekä kannustavasta asenteesta. Myös yksilöllistä ohjausta johtajuuden kehittämisessä pidettiin erittäin tarpeellisena. Kaiken kaikkiaan oman johtajuuden arviointi oli hyödyllinen kasvun paikka.

Alussa hankalalta tuntunut tuloskortin käyttäminenkin palkitsi, kun sen käyttöön oli harjaannuttu. Opintoihin kuuluvan lopputyö mahdollisti laajemman kehittämisprojektin toteuttamisen. ’Ilman kurssia vastaavaan projektia tuskin olisi tullut edes aloitettua’, opiskelijat totesivat. Koulutuksen sisällöt olivat sovellettavissa suoraan omaan työhön ja koulutuksen aikana oppi hahmottamaan museon kokonaisuutta ja ajattemaan museotyötä analyyttisemmin.

Kehittämisideoina osallistujat toivoivat vielä enemmän vuorovaikutusta opiskelijoiden kesken, jolloin opiskelijoiden omaa asiantuntijuutta voitaisiin hyödyntää vielä paremmin. Myös luennoitsijoiden ja kouluttajien perehdyttäminen museoalaan koettiin tärkeänä.

Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella koulutusta kehitetään edelleen. Seuraava vuosikurssi aloittaa ensi syksynä. Ilmoittautuminen on avoinna kesän ajan. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat lupautuivat mukaan seuraavien koulutusten suunnittelun tukena.

Lisätietoja: koulutuspäällikkö Leena Tokila, Suomen museoliitto, puh. 040 5346232 leena.tokila(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä