Skip to content

Museoliitto

11.4.2014

Ensimmäiset viestinnän koulutuspolun opiskelijat valmistuivat

Museoliiton ensimmäinen koulutuspolku järjestettiin viestinnän teemalla. Koulutuspolkuun kuului viisi erillisistä moduulia noin vuoden aikana. Opintopolkuja suunnitellaan myös tuleville vuosille ja niiden kehittämiseksi palautetta kerättiin kokonaisuuden suorittaneilta.

Viestinnän koulutuspolku muodostui kolmesta kahden päivän lähiopetusjaksosta ja kahdesta päivän mittaisesta työpajasta. Viiden lähiopetusjakson suorittaneet opiskelijat tekivät myös oman museon viestintään liittyvän päättötyön, jotka esiteltiin viimeisen moduulin aikana.

Opintopolun päättäneessä palautekeskustelussa kiitettiin sitä, että opintokokonaisuuden lopputyö palvelee omaa museota. Opintopolun teema koettiin ajankohtaiseksi ja sisällöt olivat hyödyllisiä kaikille museoissa työskenteleville, ei vain museon viestinnästä vastaaville. Yksittäisiin moduuleihin osallistuikin laaja joukko museoalan ammattilaisia.

Opintopolun rakenteeseen toivottiin hiukan lisää valinnanvaraa. Esimerkiksi toinen työpaja voisi olla vaihtoehtoinen. Toisaalta opintopolku on myös yllättänyt ja etukäteen vähemmän kiinnostavilta kuulostaneet osiot osoittautuivat kaikkein hyödyllisimmiksi. Viiden osion jakautuminen noin vuoden ajalle tuntui sopivalta, eikä kiirettä syntynyt lopputyön viimeistelyä lukuun ottamatta. Kehittämisideana tuotiin esille myös verkko-opinnot, jotka tarjoaisivat paremmat mahdollisuudet osallistua koulutuspolkuun myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.

Työpajoja lukuun ottamatta opintopolun kouluttajana toimi Harri Hämäläinen Profos Consulting Oy:stä. Päätöstilaisuudessa kouluttajaa kiitettiin museoalaan perehtymisestä. Myös kurssin jatkuvuuden näkökulmasta sama kouluttaja sopi opiskelijoiden mukaan koulutukseen hyvin.

Vastavalmistuneiden opiskelijoiden mielestä parasta opinnoissa oli verkostoituminen ja muiden museoalan viestinnän parissa työskentelevien kanssa tutustuminen. Lähiopetuspäiviin oli mukava tulla ja porukka on hitsaantunut hyvin yhteen. Myös vierailut Yleisradioon ja Glorian Antiikin toimitukseen olivat kiinnostavia ja toimittajilta saadut käytännön vinkit on tarkoitus ottaa käyttöön heti oman museon viestinnässä.

Vuonna 2014 Museoliitto järjestää tallennukseen ja dokumentointiin keskittyvän koulutuspolun.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä