Skip to content

Museoliitto

30.9.2011

Harkinnanvaraiset avustukset

Museovirasto on julistanut haettavaksi harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2012. Hakemukset on toimitettava Museovirastolle viimeistään 31. lokakuuta 2011.

Museovirasto on julistanut haettaviksi harkinnanvaraiset valtionavustukset ensi vuodelle. Haettavissa ovat: museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset, valtionavustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin, avustus suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen, rakennusten entistämisavustukset sekä perinnelaivojen korjaus- ja entistämisavustukset. Avustusten hakuaika päättyy 31.10.2011.

Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2012 talousarvioesityksen.

1. Museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset

Avustukset on tarkoitettu kuntien, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämien museoiden hankkeiden tukemiseen mukaan lukien museorakennusten kunnostaminen. Avustuksia ei myönnetä valtionosuutta saaville museoille. Lisätietoja avustuksesta saa puh. 040 128 6141, 040 128 6138 ja www.nba.fi/fi/harkvaravustukset

2. Valtionavustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin

Avustukset on tarkoitettu päätoimisesti hoidettujen museoiden omiin tai muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettaviin hankkeisiin. Lisätietoja avustuksesta saa puh. 040 128 6138, 040 128 6141 ja www.nba.fi/fi/innovatavustukset

3. Avustus suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen

Avustukset on tarkoitettu kansalaisjärjestöille ja -yhteisöille, joiden tulee olla oikeustoimikelpoisia. Avustuksia ei myönnetä kunnille, museoille eikä apurahoina yksityishenkilöille. Lisätietoja avustuksesta saa puh. 040 128 6141, 040 128 6138 ja www.nba.fi/fi/kulttuuriperinneavustus

4. Rakennusten entistämisavustukset

Avustukset on tarkoitettu rakennussuojelulain (60/1985) tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltujen sekä muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksiin. Avustuksia myönnetään yksityisille tai yhteisöille. Kunnat voivat hakea avustusta vain, mikäli kohde on lain nojalla suojeltu. Lisätietoja avustuksesta saa puh. 040 128 6271 ja www.nba.fi/fi/entavustus

5. Perinnelaivojen korjaus- ja entistämisavustukset

Avustukset on tarkoitettu yksityisten ja kuntien omistuksessa olevien, perinnelaivarekisteriin merkittyjen alusten korjaus- ja entistämistöihin. Lisätietoja avustuksesta saa puh. 040 128 6273 ja www.nba.fi/fi/smm_perinnel_avustus. Hakemus täytetään internetissä www.nba.fi/fi/plr/avustus

Hakulomakkeita saa Museovirastosta puh. 040 128 6145 (avustukset 1-3) ja puh. 040 128 6242 (avustus 4). Lomakkeet ovat tulostettavissa myös Museoviraston verkkosivuilta. Hakemukset on toimitettava Museovirastolle viimeistään 31. lokakuuta 2011 osoitteella Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki. Postileiman päiväys riittää.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä