Skip to content

Museoliitto

3.11.2011

Helsingin kirjamessujen Museoliiton osaston asiakaskysely

Asiakaskyselyn mukaan sopiva pääsymaksu museoon on 4-7 euroa. Kirjamessuilla toteutetun kyselyn mukaan vain 8 % vastaajista ei haluaisi maksaa museokäynnistään mitään.

Helsingin kirjamessuilla 27.-30.10. tiedusteltiin Suomen museoliiton organisoimalla museoiden yhteisosastolla messukävijöiden mielipiteitä museoiden pääsymaksuista. Kysymykseen Mikä on mielestänne sopiva hinta museon pääsymaksuksi? vastasi 562 henkilöä. Vastausvaihtoehtoina oli yli 10 euroa, 8-10 euroa, 4-7 euroa, 1-3 euroa ja 0 euroa.

Kyselyn perusteella sopivin hinta on 4-7 euron välillä, jonka valitsi 52 % vastanneista. Lähes yhtä paljon saivat kannatusta pääsymaksuksi 1-3 euroa (21 %) ja 8-10 euroa (19 %). Ainoastaan 8 % vastaajista ei haluaisi maksaa museokäynnistä mitään. Yli 10 euron pääsymaksua ei haluaisi maksaa käytännössä kukaan, mutta muutama yksittäinen vastaaja olisi valmis maksamaan yli 10 euron pääsymaksun, mikäli kyseessä olisi ainutlaatuinen erikoisnäyttely.

Tns-gallupin tekemän Kirjamessujen kävijätutkimuksen mukaan messuille tutustui kaikkiaan 80851 kävijää, joista 59 % oli naisia. Museoiden yhteisosaston kyselyyn vastanneista 79 % oli naisia.

Vastauksia tarkasteltiin myös ikäryhmittäin. Eroavaisuuksia pääsymaksutoiveissa ei löytynyt. Kaikissa ikäryhmissä suosituin museokäynnin hinta oli 4-7 euroa. Yksittäisissä vastauksissa toivottiin museoihin yhtä ilmaispäivää viikossa ja että perusnäyttelyiden tulisi olla ilmaisia. Vastaavasti erikoisnäyttely voisi maksaa 8-10 euroa tai enemmän.

Vuoden 2010 Museotilaston (ennakkotieto) mukaan aikuisten pääsylipun keskiarvo oli 5,28 euroa, mikä näyttäisi olevan myös messukyselyn mukaan hinta, jonka museokävijät ovat halukkaita maksamaan museokäynnistään. Pääsymaksu Helsingin kirjamessuille oli 14 euroa.

Koosteen laati Helena Piipponen.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä