Skip to content

Museoliitto

3.12.2009

Juhani Kostetista Museoviraston pääjohtaja

Valtioneuvosto nimitti torstaina Museoviraston uudeksi pääjohtajaksi filosofian tohtori, museotoimenjohtaja Juhani Kostetin toimikaudelle 1.1.2010-31.12.2014. Pääjohtajan virka tuli avoimeksi viran nykyisen haltijan siirtyessä eläkkeelle.

Juhani Kostet on perehtynyt Museoviraston toimialaan Turun kaupungissa/Turun maakuntamuseossa aluksi ympäristöosaston päällikkönä toimivana museoamanuenssina ja sittemmin intendenttinä ja museotoimenjohtajana vuodesta 1998 lukien. Tällä hetkellä hän on Turun museokeskuksen museotoimenjohtajana. Hän on lisäksi työskennellyt assistenttina Oulun yliopistossa ja museoamanuenssina Tornion kaupungissa/Tornion maakuntamuseossa.

Väitöskirjansa Kostet on tehnyt Suomen historiasta ja lisensiaatintyönsä yleisestä historiasta. Kostet on valmistellut mm. Turun museotoimen uudelleenorganisointia ja hänellä on kokemusta erityisesti kunnallishallinnon kehittämistoimista. Kostet on Oulun yliopiston Suomen historian ja Turun yliopiston kaupunkihistorian dosentti. Hänellä on runsaasti museoalaan liittyvää luentotoimintaa sekä julkaisuja ja artikkeleita.

Museoviraston pääjohtaja johtaa Museoviraston toimintaa ja vastaa siitä, että Museovirastolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä