Skip to content

Museoliitto

8.10.2007

Kansainvälinen kulttuuriperintöalan konferenssi pohtii saavutettavuutta 11.-12.10.

Yli 140 kulttuuriperintöalan toimijaa Suomesta, Pohjoismaista, Baltiasta, Venäjältä ja Englannista käsittelee alan saavutettavuutta Kansallismuseossa Helsingissä 11.-12.10.2007. ’Making Cultural Heritage Truly Inclusive – Prospects of accessibility in Nordic Museums’ -saavutettavuuskonferenssin järjestävät Valtion taidemuseo, Suomen kansallismuseo ja Suomen museoliitto. Suomi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2007. Konferenssi on osa Suomen puheenjohtajuusohjelmaa ja sen rahoituksesta vastaavat opetusministeriö, Pohjoismaiden ministerineuvosto ja järjestäjät. Konferenssi on osa Tillgänglighetsnätverk för museer i Norden -projektia, joka on parin viime vuoden aikana luonut yhteistyöverkoston pohjoismaisille kulttuuritoimijoille kokemusten vaihtoa varten.

Konferenssin puheenvuoroissa tarkastellaan saavutettavuutta useasta näkökulmasta ja kartoitetaan mitä alalla on jo tehty, miten saavutettavuushankkeet ovat onnistuneet, mitä saavutettavuuden esteitä on aikaisemmin jäänyt huomiotta ja minkälaisia haasteita tulevaisuus tuo tullessaan. Mukana on museoalan asiantuntijoiden lisäksi mm. tulevaisuuden tutkijoita ja etujärjestöjen edustajia.

Konferenssin ensimmäisessä osiossa keskitytään saavutettavuuskysymyksiin Pohjoismaissa niin yhteiskunnan kuin kulttuuritoimijoidenkin kannalta. Puhujia ovat mm. kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin, pohjoismaisen vammaispoliittisen neuvoston NHS: n (Nordiska Handikappolitiska Rådet) puheenjohtaja Inge Ovesen ja Helsingin Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä. Ohjelmassa on myös paneelikeskustelu, jonka aiheena on pohjoismainen hyvinvointimalli ja museoiden rooli syrjäytymisen ehkäisemisessä. Aiheesta keskustelevat yhteiskuntatutkijat sekä taidemuseoalan ja museologian edustajat.

Toinen osio käsittelee yhteisen kulttuuriperinnön mahdollisuuksia heijastaa yhteisön moninaisuutta. Leicesterin yliopiston museologian laitoksen johtaja, professori Richard Sandell tarkastelee museoita suvaitsevaisuuden edistäjinä. Muita puhujia ovat mm. puheenjohtaja Lars Nielsen Tillgaenglighed for alle -organisaatiosta, romaniasioiden konsultti Janette Grönfors ja museonjohtaja Esko Nummelin. Puheenvuorot käsittelevät yksilönäkökulman huomioon ottamista kulttuuriperinnön määrittelyssä ja sen välittämisessä.

Konferenssin kolmas osio käsittelee tulevaisuuden haasteita kulttuuriperintöalalla. Erilaisia mahdollisuuksia tavoittaa erityisesti nuori yleisö puntaroi hypermedian professori Frans Mäyrä Tampereen yliopistosta. Museonjohtaja Anne Ågotnes Norjasta pohtii millainen haaste väestön ikääntyminen on museolle. Johtava tutkija Alexey Guzanov Pavlovskin palatsimuseosta tarkastelee keisarillisen kulttuuriperinnön välittämistä muuttuneessa yhteiskunnassa.

Lisätietoja konferenssista antavat:

Tutkija Elina Anttila, Suomen kansallismuseo, puh. (09) 4050 9309, elina.anttila@nba.fi

Projektipäällikkö Sari Salovaara, Valtion taidemuseo, taidemuseoalan kehittämisyksikkö Kehys, puh. (09) 1733 6378, sari.salovaara@fng.fi

Konferenssin verkkosivut:

www.accessibility2007.info/

Lisätietoa kulttuuripalvelujen saavutettavuudesta:

www.kulttuuriakaikille.info

www.nba.fi/fi/saavutettavuus

Voisit olla myös kiinnostunut näistä