Skip to content

Museoliitto

16.5.2016

KDK:n selvitys Nimitietopalvelusta julkaistu

Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) Tietoarkkitehtuuriryhmä on julkaissut selvityksen kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisestä Nimitietopalvelusta.

Nimitietopalvelu kokoaa yhteen KAM-sektoreilla aineistojen kuvailussa käytettäviä toimijoita. Toimijoiden (henkilöt, yhteisöt, suvut) tietojen tallentamista tehdään kaikilla sektoreilla useissa eri järjestelmissä, jolloin päällekkäistä työtä tehdään paljon. Toimijakuvailujen laatu ja formaatit vaihtelevat, eikä yhdenmukaisuus aina toteudu.

Yhteinen nimitietopalvelu sisältäisi kattavat kuvailutiedot toimijoista. Nimitietopalvelu tehostaisi KAM-sektoreiden luettelointiprosessia. Palvelu edistäisi myös julkisen sektorin toimivuutta vähentämällä päällekkäistä työtä toimijoiden metatietojen tuottamisessa.

Nimitietopalvelu mahdollistaisi sen, ettei kunkin organisaation tarvitsisi erikseen kuvailla samoja toimijoita. Kukin toimija kuvailtaisiin kertaalleen yhteisessä palvellussa, jota kaikki hyödyntävät ja johon voidaan poimia nimitietoja myös ulkoisista järjestelmistä. Selvityksessä on tarkasteltu myös lainsäädännön asettamia reunaehtoja ja sitä, kuinka nimitietopalvelua koskevaa lainsäädäntöä tulisi kehittää.
 
Tutustu Nimitietopalveluselvitykseen KDK:n verkkosivuilla:
http://www.kdk.fi/index.php/fi/ajankohtaista/uutiset/329-nimitietopalveluselvitys
 
Jaana Kilkin näkökulma Nimitietopalveluun Arkistolaitoksen blogissa:
http://nakokulmiaarkistosta.blogspot.fi/2016/05/suomen-kulttuuriperintosektoreilla.html
 
Lisätietoja antaa Tietoarkkitehtuuriryhmän jäsen
Leena Furu-Kallio
leena.furu@museovirasto.fi
+358 29 533 6146

Voisit olla myös kiinnostunut näistä