Skip to content

Museoliitto

15.9.2014

Kiinteistömenot ja ilmaisten kävijöiden määrä kasvussa

Museoviraston viime viikolla julkaisema Museotilasto 2013 nostaa esiin monia huolestuttavia piirteitä museoiden kehityksessä, mutta myös muutamia positiivisia signaaleja.

Kävijöistä 53 % ilmaisia

Positiivisista signaaleista ehdottomasti rohkaisevin on museoiden kävijämäärien kasvun jatkuminen. Viime vuonna museoissa vieraili lähes 5,5 miljoona kävijää. Kasvua edelliseen vuoteen oli 3,5 %. Museoiden kävijämäärät ovat kasvaneet koko 2010-luvun. Kokonaiskasvu vuodesta 2010 on 12 %.

Pääsylipputulotkin ovat nousussa, mutta huomattavasti hitaammin kuin kävijämäärät. Pääsylipputulojen kasvu vuoteen 2012 verrattuna oli vain 0,4 %. Kokonaiskävijämäärien kasvu painottui siten ilmaisiin kävijöihin, joiden osuus kokonaiskävijämäärästä nousi 53 %:iin, mikä on 2 % enemmän kuin vuonna 2012. Ilmaisten kävijöiden osuus on noussut nopeasti 2000-luvulla. Vuosituhannen alussa ilmaisten kävijöiden osuus kokonaiskävijöistä oli vain 33 %.

Ilmaisten kävijöiden määrän kasvattamisen mahdollisti osittain avustusrahoituksen kasvu. Avustukset kasvoivat edellisvuodesta 3,3 % eli noin 4 miljoonaa euroa.

Kiinteistömenot nousivat, henkilöstö- ja toimintamenot laskivat

Kiinteistömenojen nopea kasvu jatkui vuonna 2013. Niiden kokonaismäärä ylitti 70 miljoonaa euroa, mikä on 4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2012 ja yli 10 miljoonaa euroa enemmän kuin tämän vuosikymmenen alussa vuonna 2010. Kiinteistömenojen osuus museoiden kaikista menoista nousi 32 prosenttiin. Osuuden nousua vahvisti museoiden kokonaismenojen kasvun taittuminen.

Vuonna 2013 museoiden kokonaismenot olivat edellisvuotta pienemmät ensimmäisen kerran koko 2000 -luvulla. Menosäästöt toteutuivat henkilöstökuluissa, jotka laskivat noin miljoonalla eurolla (0,9%). Eniten säästettiin toimintamenoista. Ne laskivat reilut 3 miljoonaa euroa (7,3 %).

Omatoiminen tulo huomattavassa laskussa

Henkilöstö- ja toimintarahojen vähentyminen näkyy toiminnan leikkautumisena. Museot tuottivat 135 näyttelyä vähemmän kuin edellisenä vuonna, laskua 10 %. Kokoelmia kartutettiin ja tutkimuksia julkaistiin aikaisempaa vähemmän. Toiminnan resurssien vähentyminen näkyi myös omantoimen tulojen laskuna. Vuonna 2013 omatoiminen tulo oli reilut 4 % vähemmän kuin vuonna 2012.

Omatoimiset tulot nousuun, kiinteistökulut laskuun

Museoiden tulevien vuosien toiminnan kannalta keskeistä on saada omatoimiset tulot kasvuun, toteaa pääsihteeri Kimmo Levä. Painetta kasvattaa huomattavasti se, että valtin avustukset ovat leikkautumassa. Huomattava ongelma on, että omatoimisen tulon määrää ei saada kasvuun toimintaa lisäämällä, jos panostus puolella toimintamäärärahat edelleen laskevat.

Käytännössä tämä merkitsee sitä, että avustusten leikkaamisesta on luovuttava, mutta myös sitä, että nykyisten palvelujen hintoja on nostettava. Omatoimisen tulon lisäämisen mahdollisuuksia kasvattaa kävijämäärien trendinomainen kasvu.

Selvää myös on, että kiinteistömenojen nopea kasvu on saatava aisoihin. Meidän on analysoitava, mistä näin huomattava kasvu johtuu. Onko syynä kiinteistöjen määrän tai hoitokulujen kasvu vai onko taustalla hallinnolliset syyt, esimerkiksi se, että kiinteistöt ovat siirtyneet yhtiöiden omistukseen. Vaihtoehtona toiminnan edelleen vähentäminen on kaikilta osin huonoin mahdollinen, Kimmo Levä linjaa.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Kimmo Levä, 040 166 2816, kimmo.leva(at)museoliitto.fi.

Museotilasto 2013 verkkojulkaisuna ja tiedot museoiden henkilökunnasta ja taloudesta, toiminnasta sekä kävijöistä ja avoinna olosta museokohteittain löytyvät Museoviraston verkkosivuilta http://www.museotilasto.fi/index.php?id=17

Ruotsinkielinen tilastoaineisto löytyy osoitteesta http://www.museotilasto.fi/se/

Voisit olla myös kiinnostunut näistä