Skip to content

Museoliitto

22.4.2013

Kokemuksia Museoliiton ensimmäiseltä opintopolulta

Museoliiton koulutuspalvelut on aloittanut uuden opiskelumuodon, jossa tiettyyn teemaan syvennytään usean koulutuspäivän aikana. Ensimmäiset koulutuspolun suorittaneet valmistuivat maaliskuussa.

Sosiaalisen mediaan liittyneen koulutuspolun suorittivat kokonaisuutena kaksi opiskelijaa: Suomen Urheilumuseon tutkija Riikka Aminoff ja Sinebrychoffin taidemuseon museolehtori Leena Hannula. He kertovat kokemuksiaan koulutuspolulla opiskelusta ja museoiden sosiaaliseen mediaan liittyvistä suunnitelmista.

Koulutuspolku käynnistyi avausseminaarilla, jonka jälkeen järjestettiin neljä työpajaa, joissa keskityttiin yhteen teemaan kerrallaan. Työpajoissa käsiteltiin muun muassa blogeja, wikejä, videoita sekä sosiaalisen median hyödyntämistä museoiden näyttelytoiminnassa. Riikka Aminoff toteaa, että opintokokonaisuuden aikana sosiaalinen media avautui laajana kokonaisuutena, johon kuuluu paljon muutakin kuin Facebook ja Twitter. ’Sosiaalinen media ei ole välttämättä vain museon ja asiakkaan välistä toimintaa, vaan sitä voidaan käyttää myös oman työn kehittämisen ja työyhteisön toiminnan tehostamisen – tai piristämisen – apuna’, Aminoff kertoo.

Leena Hannulan mukaan noin vuoden kestäneen koulutuspolun aikana oli tilaisuus syventyä tiettyyn aihepiiriin kunnolla. Aiemmin opittuja asioita tuli kerrattua ja palautettua mieleen yksittäisen koulutustilaisuuden jälkeen. Kouluttajilta saattoi tarvittaessa kysyä myös koulutuspäivän jälkeen nousseita kysymyksiä. Koulutuspolun aikana voitiin huomioida opiskelijoiden toiveet ja muokata koulutuksia niiden mukaan.

Sosiaalista mediaa on hyödynnetty molemmissa museoissa kurssin antamin eväin. Urheilumuseon blogi on osoittautunut toimivaksi näyttelyviestinnän työkaluksi. Myös muita ideoita sosiaalisen median hyödyntämisestä syntyi ja niitä tullaan hyödyntämään erityisesti kesäkuussa avautuvan Sähkeestä someen – suomalainen urheilumedia -näyttelyn aikana. Sinebrychoffin taidemuseossa puolestaan kuvataan lähipäivinä museon näyttelyihin liittyviä videoita, jotka ladataan YouTubeen. ’Vaikka kaikkea kurssilla opittua ei sellaisenaan ole voinut ottaa käyttöön omassa museossa, oli kaikkien opintojaksojen sisältö jollakin tavalla avartava kokemus’, Aminoff kertoo.

Polkumuotoisia opintoja jatketaan Museoliitossa myös tulevaisuudessa. Huhtikuussa 2013 aloitettiin viestinnän koulutuspolku, joka sisältää viisi opintojaksoa vuoden aikana. Myös muita opintokokonaisuuksia suunnitellaan jäsenmuseoiden toiveiden mukaan. Alustavasti tulevien koulutuspolkujen teemoiksi on suunniteltu tallennusta ja dokumentointia, taloutta ja hallintoa sekä yleisötyötä ja pedagogiaa. Museoliiton koulutuspäällikkö kertoo mielellään lisätietoja tulevista koulutuspoluista.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä