Skip to content

Museoliitto

17.3.2020

Koronaviruksen vaikutukset museoalaan

Koronaviruksen aiheuttamat erityisjärjestelyt vaikuttavat museoiden toimintaan ja talouteen merkittävästi. Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä on esitellyt museoiden toimintaan liittyviä vaikutuksia opetus- ja kulttuuriministeriön edustajille. Tilanne kulttuurialalla on hankala, mutta sitä pyritään parhaillaan ratkomaan kaikin mahdollisin keinoin. 

Vaikutukset museoiden tuloihin

Suomen museoliiton arvion perusteella koronaviruksen vaikutukset museoiden tuottoihin ovat noin 5,4 miljoonaa euroa, jos poikkeustilanne jatkuu 31.5. saakka. Jos poikkeustilanne jatkuu kesäsesongin yli eli 31.8. asti, tuottomenetykset ovat noin 16 miljoonaa euroa.
 

Koronavirus vaikuttaa museoiden näyttelytoiminnan tuottoihin sekä suoraan pääsylipputulojen pienemisenä että välillisesti museokaupan ja muiden palvelujen myynnin kautta. Vuonna 2019 nämä tulot olivat arviolta 40 miljoonaa euroa, joista pääsymaksut olivat 25 miljoonaa ja myyntitulot 15 miljoonaa euroa. Myyntituloihin sisältyvät muuttuvat kulut ovat noin 50 prosenttia eli myyntituotto on 7,5 miljoonaa euroa.

Pääsymaksu- ja myyntituotot olivat vuonna 2019 edellisen arvion perusteella 32,5 miljoonaa euroa. Kuukausittaisista vaihteluista kävijämäärien osalta ei ole tilastotietoja muiden kuin Museokortti-kävijöiden osalta. Museokorttikävijöiden jakaumaa vertautuu kuitenkin hyvin maksullisten kävijöiden kokonaisjakautumaan. Sen perusteella pääsymaksu- ja myyntituotot jakautuivat alla olevan taulukon mukaan.

Taulukko 1: Museokortti-käyntien jakautuminen vuodelle 2019

Vuosi 2019

% kävijöistä

Arvioidut pääsymaksu- ja myyntituotot

Tammikuu

8

2600000

Helmikuu

7

2275000

Maaliskuu

7

2275000

Huhtikuu

7

2275000

Toukokuu

6

1950000

Kesäkuu

8

2600000

Heinäkuu

13

4225000

Elokuu

11

3575000

Syyskuu

8

2600000

Lokakuu

9

2925000

Marraskuu

9

2925000

Joulukuu

8

2600000

Taulukko 1: Museoiden sulkeminen vaikuttaa erityisesti kevätkauden käynteihin.

Vaikutuksen museoiden menoihin

 
Museoiden kulut ovat pääosin kiinteitä henkilöstö- ja kiinteistökuluja. Niiden osuus museoiden kaikista kuluista on 77 prosenttia. Myös jäljelle jäävässä 23 prosentissa on kiinteiden kulujen kaltaisia menoeriä, kuten esimerkiksi hallinnon kustannuksiin sisältyvät leasingmaksut.

Jos koronaviruksen vaikutukset rajoittuvat pääosin maaliskuusta toukokuuhun, museot eivät pysty vähentämään kulujaan merkittävästi. Pidemmällä aikajänteellä menoja voidaan pienentää henkilöstön lomautusten kautta.

Vaikutukset museoiden toimintaan

Museoiden näyttelytoimintojen sulkeminen vaikuttaa näyttelyjen tuottajiin, museopedagogeihin ja avoinnapidon henkilöstöön. Museoväki 2018 -selvityksen perusteella näihin ammattiryhmiin kuuluu noin 30 prosenttia museoiden henkilöstöstä.

Henkilöstömenoihin on mahdollista saada säästöjä vain silloin, jos museoiden näyttelytoiminnot ovat suljettuna useita kuukausia tai henkilöstön lomautuksiin liittyvät säädökset väliaikaisesti muuttuvat ja mahdollistavat nykyistä nopeamman reagoinnin. Korvaavaa työtä museoiden on mahdollista teettää ainakin muiden paitsi näyttelyjen asiakaspalveluhenkilökunnan osalta. Se tosin edellyttää, että palkanmaksukyky turvataan hankerahoituksella.

Arvio taloudellisista vaikutuksista museoalaan

Tällä hetkellä (17.3.2020) Valtioneuvoston suosittamat rajoitukset ulottuvat toukokuun loppuun. Jos museot joutuvat viranomaispäätösten vuoksi sulkemaan ovensa maaliskuun puolivälistä toukokuun loppuun, museoiden tuottomenetykset ovat noin 5,4 miljoonan euroa. Jos koronavirusepidemia jatkuu tämän hetken maksimiarvioon eli kuusi kuukautta 31.8.2020 saakka, tuottomenetykset kasvavat huomattavasti, jopa noin 16 miljoonaan euroon. Jos poikkeustilanne jatkuu kesäsesongin yli, vaikutukset painottuvat kesäsesongista riippuvaisiin museoihin, joista suuri osa sijaitsee pääkaupunkiseudun ja muiden kaupunkikeskusten ulkopuolella.

Pääsymaksu- ja myyntituottojen väheneminen vaikeuttaa ensimmäisenä yksityisten museoiden toimintaa. Niiden osalta tuottojen väheneminen heikentää maksuvalmiutta jo kevään aikana. Ammatillisesti hoidetuista museoista yksityisiä on 40 prosenttia. Kaikkien museoiden osalta tuottojen vähentyminen vaikuttaa kokonaistulokseen ja edellyttää ilman kompensaatioita huomattavia säästötarpeita vuodelle 2020 tai viimeistään vuodelle 2021.

Esityksiä museoiden toiminnan turvaamiseksi

Jotta museoiden tilanne pysyisi vakaana, valtion tulee varautua seuraaviin toimenpiteisiin.

  • varautuminen suoriin pääsymaksu- ja myyntituottokompensaatioihin

    – maaliskuu-toukokuu 5 miljoonaa euroa
    – maaliskuu-elokuu 15 miljoonaa euroa

  • valtion tai kuntien suoraan tai kiinteistöyhtiöiden kautta omistamien museorakennusten vuokran peruminen epidemian ajaksi
  • kiinteistöveroista luopuminen museokohteiden osalta vuoden 2020 ajalta
  • yksityisille museoille kohdennetut valtion vastikkeettomat rahoitusvakuudet
  • valtion avustusten ja valtionosuuksien etupainoinen maksaminen epidemian aikana
  • museoiden digitalisaation edistäminen (digitoinnit, migraatiot) hankerahoituksella

Lisätietoja

Pääsihteeri Kimmo Levä
Suomen museoliitto
kimmo.leva(a)museoliitto.fi
puh. 040 166 2816

Voisit olla myös kiinnostunut näistä