Skip to content

Museoliitto

25.3.2013

Kulttuuribudjetin leikkaus vuonna 2014 on pelättyä pienempi

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki avasi Helsingin Sanomissa 23. maaliskuuta hallituksen kehysriihen tuloksia ja vuoden 2014 kulttuuribudjettia. Hallitusohjelmassa päätetty Valtion taidemuseon säätiöittäminen tulee vähentämään museoiden ja muiden kulttuuritoimijoiden rahoitusta noin 10 prosenttia.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan leikkaus piti toteutetaan vuoden 2014 aikana. Nyt ajatuksesta on luovuttu.

’Summan leikkaaminen kertarysäyksessä muilta olisi ollut kohtuutonta’, toteaa ministeri Arhinmäki.

Uuden suunnitelman mukaan 10 prosentin, eli noin 20 miljoonan euron, leikkaukset toteutetaan vuosina 2014-2018, jotta laitoksille jää aikaa toimintansa sopeuttamiseksi nykyistä alemmalle tasolle. Vuonna 2014 leikkausten kokonaismäärä on 10 miljoonaa euroa. Leikkauksia ei kohdenneta juustohöylämenetelmällä kaikille kulttuuritoimijoille, vaan kulttuuripoliittisen arvioinnin perusteella.

Suomen museoliitto on yhdessä muiden Veikkauksen edunsaajien kanssa esittänyt hallitukselle ratkaisuja, joilla leikkauksista voitaisiin luopua tai vähentää.

’Olemme tuoneet esiin mahdollisuudet jaettavien veikkausvoittovarojen kasvattamiseen sekä muistuttaneet hallitusta aikaisemmin tehdyistä linjauksista, joiden mukaan veikkausvoittovaroja ei käytetä valtion omistamien kiinteistöyhtiöiden vuokriin’, toteaa pääsihteeri Kimmo Levä.

’Valtion taidemuseon osalta tämä tarkoittaisi sitä, että sen kahdeksan miljoonan euron kiinteistökulut olisi rahoitettava edelleen muista lähteistä.’

Sopeutumisaika valtion rahoituksen vähentymiseen antaa museoille mahdollisuuden korvaavan rahoituksen hankkimiseen, tai toiminnan suunnitelmalliseen vähentämiseen.

Jos leikkaukset kohdennettaisiin juustohöylämenetelmällä kaikille kulttuuritoimijoille, ilmoitetut säästötavoitteet vuosina 2014-2018 merkitsisivät museoille henkilöä kohden tulevan valtionosuuden vähentymistä 3 000 – 4 000 eurolla. Keskimääräiselle museolle leikkaukset olisivat siten 30 000 – 40 000 euroa vuodessa.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä