Skip to content

Museoliitto

9.11.2012

Kulttuurilaitosten valtionosuuksiin tulossa indeksikorotus

Museot, teatterit ja orkesterit saavat ensi vuonna toimintaansa rahoitusta valtionosuuksina yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvana vuonna.

Teatterit saavat ensi vuonna toimintaansa opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamia valtionosuuksia yhteensä 55,2 miljoonaa euroa. Orkestereille valtionosuutta jaettiin noin 21,4 miljoonaa euroa, ja museoille 36,7 miljoonaa euroa. Ensi vuodelle valtionosuuksiin tehdään indeksikorotus, joka rahoitetaan veikkausvoittovaroista.
Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmässä rahoitus määräytyy kullekin laitokselle vahvistettujen toiminnan laajuutta kuvaavien laskennallisten henkilötyövuosien määränä ja henkilötyövuotta kohden määrättyjen yksikköhintojen perusteella.
Valtionosuuksien lisäksi ministeriö päätti alustavasti teattereiden ja orkestereiden valtakunnallisen ja alueellisen toiminnan sekä orkestereiden kehittämishankkeiden määrärahoista.
Museoille osoitettuja henkilötyövuosia on 1 183, joista neljän htv:n osalta päätös tehdään myöhemmin. Määrä on sama kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden yksikköhinnaksi on vahvistettu 69 616 euroa. Arvonlisäverollinen yksikköhinta on 74 795 euroa.
Lue lisää:

Voisit olla myös kiinnostunut näistä