Skip to content

Museoliitto

30.4.2013

Kulttuurimatkailuoppaat kannustavat kulttuurin matkailulliseen hyödyntämiseen

Osana Culture Finland -hanketta on julkaistu kaksi kulttuurimatkailuun liittyvää opasta. Marianne Lehtimäen kirjoittamissa oppaissa kartoitetaan Suomen roolia eurooppalaisissa kulttuuriohjelmissa sekä pohditaan kulttuuristen voimavarojen hyödyntämistä matkailun hyödyntämisessä.

’Eurooppalainen kulttuurimatkailun edistäminen ja Suomi – Yhteisistä haasteista laajapohjaisiin ratkaisuihin’ selvitys kartoittaa Euroopan unionin matkailu- ja kulttuuripoliittisia linjauksia, ohjelmia ja hankkeita kansallisen kulttuurimatkailun kehittämistyön kannalta. Selvityksen pääviesti on, että Suomi voisi osaltaan tuoda esille pohjoisen Euroopan moninaista kulttuurista omaperäisyyttä kulttuurimatkailun yhteiseurooppalaisten sisältöjen monipuolistamiseksi.

’Kulttuurista särmää matkailun kehittämiseen’-selvitys käsittelee kulttuuristen voimavarojen hyödyntämistä matkailun edistämisessä. Keskeisiksi tekijöiksi nousevat muun muassa kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden huomioiminen, aineettoman kulttuuriperinnön sisällyttäminen matkailutarjontaan, paikallisen kulttuurisen kokonaisuuden merkitys ja matkailutulojen kohdistaminen kohteiden vetovoimaisuuden kehittämiseen.

Oppaat ovat ladattavissa verkossa:

Kulttuurista särmää matkailun kehittämiseen
http://www.mek.fi/w5/mekfi/index.nsf/(Pages)/Kulttuurista_särmää_matkailun_kehittämiseen?opendocument&np=F

Eurooppalainen kulttuurimatkailun edistäminen ja Suomi – Yhteisistä haasteista laajapohjaisiin ratkaisuihin
http://www.mek.fi/w5/mekfi/index.nsf/(pages)/Eurooppalainen_kulttuurimatkailun_edistäminen?opendocument&ind=w5/mekfi/index.nsf&np=F-30

Voisit olla myös kiinnostunut näistä