Skip to content

Museoliitto

14.2.2017

Kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistus etenee

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti elokuussa 2016 asiantuntijatyöryhmän pohtimaan museoiden, orkestereiden ja teattereiden – mukaan lukien tanssi ja sirkus – rahoitusjärjestelmän uudistamista. Syksyn aikana käyty keskustelu on kiteytetty teeseiksi ja rahoituksen periaatteiksi, jotka ohjaavat uudistustyön toista vaihetta.

Asiantuntijatyöryhmän jäsenet edustavat monipuolisesti kulttuurikentän eri toimijoita ja vaikuttajia. Ryhmän tehtävänä oli syksyn aikana muodostaa kokonaiskuva museoiden, orkestereiden ja teattereiden rahoituksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo, että kulttuurikentän yhdessä työstämien teesien kanssa on helppo olla samaa mieltä:

’Elinvoimainen taide, kulttuuri ja kulttuuriperinnöstä huolehtiminen ovat sivistysvaltion tunnusmerkkejä, ja oikeus niihin kuuluu kaikille. Kulttuurilaitoksilla on palveluiden ja sisältöjen tuottajina merkittävä rooli, ja niiden rahoittaminen kuuluu valtion perustehtäviin. Uudistuksiin kannustaminen ja laadusta palkitseminen ovat tärkeitä elementtejä kulttuurin rahoituksessa”

Toimintaympäristön muuttuminen sekä taiteen tekemisen ja kulttuuriperinnön monimuotoisuus tulee tunnistaa nykyistä paremmin myös rahoitusjärjestelmää uudistettaessa. Koska resurssit ovat rajallisia, myös selkeitä valintoja on kyettävä tekemään ja perustelemaan. Panostaminen laatuun ja yhteistyöhön ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä.

Sekä teesit että niiden pohjalta hahmotetut rahoituksen periaatteet ovat syntyneet laajassa vuoropuhelussa kentän kanssa. Periaatteisiin on kirjattu tarve huomioida muuttuvan yhteiskunnan monet tarpeet ja palveluiden alueellisen saatavuuden turvaaminen. Rahoitusjärjestelmää tulee jatkossa kehittää kokonaisuutena, joka huomioi nykyistä paremmin erilaisten toimijoiden tarpeita. Rahoituksen tulee sekä mahdollistaa toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu että edellyttää tuloksena korkeaa laatua ja vaikuttavuutta.

Nämä ovat Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levän mielestä hyviä tavoitteita. Hän kertoo, että kokonaisuudessaan rahoituksen uudistaminen on mennyt eteenpäin hyvässä hengessä. ”Toimialojen erilaisuus on hyvin tunnistettu. Museotoiminnassa rahoituksen pitkäjänteisyys korostuu esittäviä taiteita enemmän.”

Uudistuksen toisessa vaiheessa asiantuntijaryhmä laatii ehdotuksen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja valmistelee tarvittavat säädösmuutosehdotukset.

Sitran julkaisu #KulttuuriVOS Teesit ja rahoituksen periaatteet. Esittävän taiteen ja museoiden rahoitusjärjestelmien uudistustyön ensimmäinen vaihe julkaistaan osoitteessa www.kulttuurivos.fi.

Kulttuurilaitosten valtionosuuden kehittämisestä OKM:n verkkosivuilla.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä