Skip to content

Museoliitto

12.3.2014

Kulttuuriorganisaatiot: Museot vapautettava kiinteistöverosta ja julkisten kiinteistöyhtiöiden tuottotavoitteista

Kiinteistömenojen kasvu kurjistaa yleishyödyllisten organisaatioiden toimintaedellytyksiä. Menoja ei saa lisätä hallinnollisilla päätöksillä, vaatii Veikkauksen edunvälittäjät -verkosto.

Kiinteistömenojen osuus kulttuuri- ja tiedeorganisaatioiden menoista on viime vuosina kasvanut nopeasti. Ne haukkaavat pahimmillaan jopa puolet yleishyödyllisten toimijoiden kokonaiskuluista. Menoja kasvattaa esimerkiksi energian hinta, mutta myös kiinteistöverot ja julkisille kiinteistöyhtiöille asetetut tuotto-odotukset.

’Julkisten rakennusten omistuksen siirtäminen voittoa tavoitteleville liikelaitoksille ja kiinteistöverojen nostaminen ovat huonoja päätöksiä paitsi yleishyödyllisten organisaatioiden, myös kokonaistalouden näkökulmasta’, Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä toteaa.

Valtion omistamalle Senaatti-kiinteistöille on viime vuosina siirretty tiede- ja taidetoimijoiden hallinnoimia kiinteistöjä. Seurauksena on ollut kiinteistömenojen nopea kasvu ja siitä seuranneet toimintamenojen säästöpaineet.

Säästöjä ei useimmiten ole pystytty tekemään kiinteistökuluista, koska toimintaa ei voida siirtää toisiin tiloihin. Tilat on räätälöity niissä oleville toimijoille, kuten oopperalle tai museoille. Usein toiminnan siirron tai tiloista luopumisen estää myös Senaatti-kiinteistöjen pitkäaikainen vuokrasopimus.

’Jos taide-, tiede- ja liikuntaorganisaatiot joutuvat säästösyistä luopumaan nykyisistä käyttötiloistaan, korvaavaa vuokralaista on käytännössä mahdoton löytää. Kiinteistöt ovat usein suojelukohteita, joiden peruskuntoa on ylläpidettävä, vaikka toiminta niissä lakkaisikin’, Levä pohtii.

’Yleishyödyllisten toimijoiden ajaminen pois kiinteistöistä ei siis tuota todellisia säästöjä.’

Veikkauksen edunvälittäjien edustamien yleishyödyllisten organisaatioiden näkökulmasta merkittävin uhka nykyisessä kehityksessä liittyy siihen, että toimintamenojen leikkauksilla joudutaan rahoittamaan kasvavia kiinteistömenoja.

Eduskunnan valtionvarainvaliokunta on linjannut syksyllä 2007, ettei veikkausvoittovaroja voida käyttää valtion toimitila- ja peruskorjausmenoihin. Tämä on myös yksi peruste sille, että nykyinen suomalainen rahapelijärjestelmä on todettu lailliseksi ja toimivaksi. Veikkauksen edunvälittäjät on saattanut näkemyksensä tiedoksi Valtion tarkastusvaliokunnan jäsenille.

Veikkauksen edunvälittäjien vaatimukset:

1. Taide-, tiede-, liikunta- ja nuorisotyötä tekevien organisaatioiden kiinteistömenoja ei saa lisätä hallinnollisilla päätöksillä.

2. Kyseisten organisaatioiden kiinteistöveroprosentti määrätään nollaksi. Kiinteistömenojen arvonlisäverot kompensoidaan vastaavalla rahoituksella.

3. Senaatti-kiinteistöjen tuottotavoite taide-, tiede-, liikunta- ja nuorisotyötä tekevien organisaatioiden osalta määrätään nollaksi.

4. Senaatti-kiinteistöt tekevät taide-, tiede-, liikunta- ja nuorisotyötä tekeville organisaatioille vuokra-ajan suhteen joustavat sopimukset.

5. Toimitilajärjestelyissä saavutettuja säästöt näkyvät lisääntyneinä toimintamäärärahoina.

Veikkauksen edunvälittäjät (aiemmin Veikkauksen edunsaajat) on suomalaisista kulttuuri- ja tiedejärjestöistä muodostuva rekisteröimätön yhdistys, joka pyrkii vaikuttamaan suomalaisen rahapelien yksinoikeusjärjestelmän säilyttämisen ja sen mahdollistaman kulttuurirahoituksen puolesta. Verkostoon kuuluvat Finland Festivals ry, Suomen Akatemia, Suomen Elokuvasäätiö, Suomen museoliitto ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Suomen Teatterit ry, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio VALO ry, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Suomen Kansallisooppera.

Lisätietoja:

Kimmo Levä
Suomen museoliiton pääsihteeri, Veikkauksen edunvälittäjät -verkoston varapj.
040 166 2816
etunimi.sukunimi@museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä