Skip to content

Museoliitto

11.1.2016

Kulttuuriperintöorganisaatiot digitaalisessa maailmassa -raportti luettavissa

Vuoden 2015 loppumetreillä julkaistiin Perässä luovijoita vai avoimuuden airueita? Suomalaiset kulttuuriperintöorganisaatiot digitaalisessa maailmassa -raportti, joka esittelee suomalaisten muisti- ja kulttuuriorganisaatioiden avoimen digitaalisen kulttuurin ja osallistavan toiminnan tasoa.

Open Knowledge Finland ry:n AvoinGLAM-työryhmän laatima raportti perustuu joulukuussa 2014 toteutettuun Kulttuuriperintöorganisaatiot digitaalisessa maailmassa -kyselyyn sekä sen alustavien tulosten pohjalta toukokuussa 2015 pidetyn työpajan pohdintoihin. Osana kansainvälistä OpenGLAM Benchmark -tutkimusta toteutettu kysely selvitti kokoelmien digitointiin, avoimeen dataan ja avoimiin sisältöihin, organisaatioiden väliseen yhteistyöhön sekä sosiaaliseen mediaan ja yleisöjen osallistamiseen liittyviä toimintatapoja ja asenteita.

Raportista ilmenee, että digitaaliset ja avoimet toimintatavat koetaan suomalaisissa kulttuuriperintöorganisaatioissa hyödyllisinä ja tärkeinä. Tärkein ja eniten hyödynnetty toiminto on yllätyksettömästi digitointi. Erilaisia sosiaalisen median palveluita käytetään erityisesti organisaatioiden näkyvyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi sekä vuorovaikutuksen vahvistamiseksi yleisöjen kanssa. Myös digitaalisten aineistojen avaamisen vapaaseen käyttöön uskotaan laajentavan organisaatioiden toiminnan mahdollisuuksia ja tuovan suurempaa näkyvyyttä. Aineistojen avaamiseen suhtaudutaan kuitenkin varovaisemmin ja sen mahdollisia riskejä pelätään enemmän.

Haasteita uusien toimintatapojen omaksumiseksi asettavat erityisesti rajalliset resurssit sekä moninaiset epävarmuudet ja pelot erityisesti tekijänoikeuksiin ja ennalta-arvaamattomiin seurauksiin liittyen. Avoimiin toimintatapoihin ylipäänsä liittyy edelleen paljon kysymyksiä ja jopa väärinymmärryksiä. Niiden raivaamiseksi tarvitaankin ymmärryksen lisäämistä sekä kokemusten jaon ja hyvien esimerkkien kautta syntyviä oivalluksia ja rohkeita askeleita eteenpäin.

Raportin lopuksi esitellään AvoinGLAM-työryhmän yhdessä muotoilemat kulttuuriaineistojen avaamisen suositukset. Ne tarjoavat selkeät avoimuuden kriteerit täyttävät suuntaviivat aineistojen avausta suunnitteleville organisaatioille sekä organisaatioiden toimintaa ohjaavalle poliittiselle ja hallinnolliselle päätöksenteolle ja ohjaukselle. Ennen kaikkea tarkoitus on avata kaikille avoin keskustelu sekä mahdollisuus osallistua suositusten muotoiluun entistä paremmaksi (suositukset tullaan julkaisemaan lähitulevaisuudessa AvoinGLAM-verkkosivuilla).

Perässä luovijoita vai avoimuuden airueita? Suomalaiset kulttuuriperintöorganisaatiot digitaalisessa maailmassa -raportti on julkaistu CC BY-SA 4.0 -lisenssillä. Sitä saa muokata ja jakaa vapaasti, kunhan ilmoittaa tekijän sekä jakaa johdannaistyöt samalla lisenssillä. Raportin on toimittanut AvoinGLAM-toiminnan koordinaattori Laura Sillanpää ja sen kirjoittamiseen ovat osallistuneet AvoinGLAM-työryhmän aktiiveista koostuvan kyselyn projektityöryhmän jäsenet Janne Heinonen, Sanna Marttila, Maria Virtanen sekä Tove Ørsted.

Raportti on luettavissa ja ladattavissa sivulta: avoinglam.fi/raportti-2015.

Asiapitoisen raportin lisäksi kyselyn tärkeimmistä tuloksista tuotetaan vielä selkeät ja havainnolliset, muokattavissa ja jaettavissa olevat diat, jotka julkaistaan avoinglam.fi-verkkosivuilla.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä