Skip to content

Museoliitto

25.2.2016

Kunnille apua kulttuurikasvatussuunnitelman tekoon

Uusi kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-verkkopalvelu ja valtakunnallinen Kulttuuria kouluun -työpajakiertue tukevat kuntia suunnitelmien laadinnassa.

Tällä hetkellä noin yhdellä kymmenestä Suomen kunnasta on oma kulttuurikasvatussuunnitelma. Joissakin kunnissa suunnitelmat ovat olleet käytössä jo pitkään osana perusopetuksen paikallista opetussuunnitelmaa ja vakiintuneet kunnan tavaksi kehittää sekä opetusta että lastenkulttuuria.

Verkkopalvelu ja työpajakiertue ovat osa Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton Kulttuurivoltti-yhteistyöhanketta. Tavoitteena on lisätä suunnitelmien määrää Suomessa. Hankkeen pääyhteistyökumppaneita
ovat Kuntaliitto, Opetushallitus ja Taiteen edistämiskeskus.

Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi

Käytännönläheinen verkkopalvelu sisältää ohjeita, vinkkejä ja työkalun, jolla suunnitelma laaditaan työryhmän kesken. Palvelu on vapaasti kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettävissä.

Kulttuuria kouluun -työpajakiertue

20 työpajan kiertue tavoittaa yli sata kuntaa eri puolilla Suomea. Työpajoissa opetuksen ja kulttuurin ammattilaiset jakavat kokemuksia kulttuurikasvatuksesta ja käynnistävät yhteistyön. Ryhmätyöosuudessa työstetään kuntien omia suunnitelmia asiantuntijoiden tukemana. Työpajoihin kutsutaan laajasti kuntien opetus-, taide- ja kulttuurialan toimijoita. Työpajakiertueen aikataulu ja paikkakunnat: http://kulttuurikasvatussuunnitelma.fi/tyopajakiertue

Mikä kulttuurikasvatussuunnitelma?

Kulttuurikasvatussuunnitelma on kunnan suunnitelma siitä, millaisia taide- ja kulttuurikokemuksia lapsille ja nuorille tarjotaan peruskoulun aikana osana opetusta. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä koulujen ja paikallisten taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa, ja se voidaan laajentaa myös varhaiskasvatuksen ja toisen asteen puolelle. Kulttuurikasvatussuunnitelma tukee lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien toteutumista. Se takaa kaikille kunnan lapsille ja nuorille yhtäläisen mahdollisuuden tulla osallisiksi
ympäröivästä kulttuurista, kokea ja tehdä taidetta sekä rakentaa paikallisidentiteettiään.

Lisätiedot:

Kulttuurivoltti-hanke: http://kulttuuriperintokasvatus.fi/kulttuurivoltti
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/
Facebook

Hankepäällikkö, erityisasiantuntija Ira Vihreälehto, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry, ira.vihrealehto@kulttuuriperintokasvatus.fi, p. 040 801 9069

Koordinaattori Saara Vesikansa, Lastenkulttuurikeskusten verkosto,
saara.vesikansa@tampere.fi, p. 050 563 4366

Voisit olla myös kiinnostunut näistä